Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği

Mezuniyet Sonrası Eğitim Sempozyumu

Karaciğerin

Viral Ajanlar Dışındaki

Enfeksiyonları

18 Nisan 2018
14.00-18.00
Toplantı Yeri: The Marmara Taksim Otel

Bilimsel Şölene Davet

 

 

Değerli  Meslekdaşlarımız,

"Beyler, son sözü daima mikroplar söyler " derken Louis Pasteur yaşadığı çağdan yüzyıllar sonra mikrobiyota ile dans edilmeyeceğini, vücudumuz zayıf düşünce bütün kalelerin ve bilhassa da karaciğerimizin mikroplara yenik düşeceğini öngörmüş gibiydi. Biz viral hepatitlere bunca odaklanmış ve onlarla savaşmak için yeni silahlar kuşanmaya devam ederken galiba en az onlar kadar karaciğere, hatta tüm organlara zarar veren, ölümcül olabilen diğer ajanları yani bakteriler, parazitler ve mantarları unutmuş gibiyiz. Oysa içinde yaşadığımız yüzyıl o kadar büyük değişimlere sahne oldu ki. Kemik iliği nakli, nötrofilleri neredeyse sıfıra indiren kemoterapötik ajanlar, immünoterapi, biyolojik tedaviler derken fırsatçı enfeksiyonlara, tüberküloz gibi bildik saldırganlara ve adı sanı duyulmadık enfeksiyöz ajanlara kapıları ardına kadar açtık. Hele bir de insanoğlunun ticaret amaçlı ya da her şey dahil gezi paketleriyle   görülmedik gidilmedik diyarlara seyahat etme merakı beraberinde çeşitli parazitleri de bonus olarak getirmelerine ve biz hekimlerin kafasını karıştırmalarına yetti de arttı denebilir. Boşuna "mikrop ol dünyayı gez" dememişler. Ann Marie Kimball *seyahat ya da ticaret nedeniyle tüm dünyaya yayılan bu canlılara "global eksprese binmiş gizli yolcular" adını veriyor.

İşte bu nedenle TKAD nin Nisan ayının toplantı konusunu son yıllarda ihmal ettiğimiz karaciğerin non viral enfeksiyonlarına ayırdık. Bunu yaparken de eski ve kadim baş belamız ekinokokları da anmadan edemedik. Olgu temelli geçecek bu toplantı karaciğerin ölümcül olabilecek bu enfeksiyonları konusunda bilgilerimizi tazeleyecek ve mültidisipliner konuklarıyla güzel bir tartışma ortamına sahne olacaktır.

Katkı ve sorularınızla zenginleşecek bu toplantımıza hepinizi bekliyoruz.

 

Prof. Dr. Nurdan Tözün                                                Prof.Dr.Ramazan İdilman

Prorf.Dr.Murat Saruç

 

KARACİĞERİN VİRAL AJANLAR DIŞINDAKİ ENFEKSİYONLARI

13.00-14.00    ÖĞLE YEMEĞİ                                                                                                                                                                                      

14.15-14. 30     Açılış Konuşmaları

                           Prof.Dr Ramazan Idilman

14.30-15.00   I.OTURUM -KARACIĞER ABSELERI: ATEŞ DÜŞTÜĞÜ YERİ YAKAR

                         Moderatör: Prof.Dr.Nurdan Tözün

                          Tartışmacılar: Prof.Dr Sabahattin Kaymakoğlu,Prof.Dr.Ali Mert

                          Olgu Sunumu: Prof.Dr.Eser Kutsal

                          Tartışma ve Özet

15.00-15.30  II.OTURUM -KARACİĞERİN PARAZİTER ENFEKSİYONLARI : ÇOK GEZEN KONUK AĞIRLAR

                         Moderatör: Prof.Dr. Murat Saruç  

                          Tartışmacılar: Prof.Dr İzzet Rozanes, Prof.Dr. Önder Ergönül

                           Olgu Sunumu: Doç.Dr. Hakan Ünal

                          Tartışma ve Özet

15.30-16.30 EKİNOKOK KİSTLERİ: BİR ABAM VAR ATARIM NEREDE OLSA YAŞARIM

                        Olgu sunumu: Prof. Dr. Erkan PARLAK

                        Hidatik Kistte Radyolojik tanı ve tedavi

                        Prof.Dr. Arzu Poyanlı

                        Hidatik kistte ne zaman cerrahi tedavi:

                        Prof.Dr Metin Ertem

                        Tartışma ve Özet

16.30-17.00 ÇAY, KAHVE VE SOHBET

17.00-18.00 III.OTURUM.FIRSATÇI ENFEKSİYONLAR VE SİSTEMİK ENFEKSİYONLAR

       Moderatör: Yrd.Doç.Dr. Ant Uzay

       Tartışmacılar: Prof.Dr. Sesin KOCAGÖZ Prof.Dr. Hale KIRIMLIOĞLU

17:00-17:30 DÜŞENİN DOSTU OLMAZ: İMMÜN BASKILI HASTADA FUNGAL ENFEKSİYONLAR

                        Olgu Sunumu: Prof.Dr Ramazan İdilman

                        Tartışma ve özet

17.30- 18.00 SİSTEMİK ENFEKSİYONLARDA KARACİĞER: VOLKAN PATLAYINCA HER YER YANAR

                         Olgu Sunumu: Doç.Dr. Yeşim Al-Ahdab

                         Tartışma ve Özet.                   

                                                                                                 

MODERATÖR-TARTIŞMACI VE KONUŞMACILAR

Doç.Dr. Yeşim Al-Ahdab

Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı

Prof.Dr. Önder Ergönül

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı

Prof.Dr Metin Ertem

İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Prof.Dr Ramazan İdilman

Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı

Prof.Dr Sabahattin Kaymakoğlu

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı

Prof.Dr. Hale Kırımlıoğlu

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dal

Prof.Dr. Sesin Kocagöz

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıklar Anabilim Dalı

Prof.Dr. Eser Kutsal

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı  

Prof.Dr. Ali Mert

Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı

Prof.Dr. Erkan Parlak

Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı

Prof.Dr. Arzu Poyanlı

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı

Prof.Dr İzzet Rozanes

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı

Prof.Dr. Murat Saruç

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı

Prof.Dr. Nurdan Tözün

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı

Yrd.Doç.Dr. Ant Uzay

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı

Doç.Dr. Hakan Ünal

Acıbadem Sağlık Grubu, Acıbadem Bakırköy Hastanesi, İstanbul 

Bunlar da İlginizi Çekebilir

EASL’a Üye Olmak Şimdi Daha Kolay

EASL’a Üye Olmak Şimdi Daha Kolay......

Hepatosellüler Karsinoma Tanıdan Tedaviye 2019

Hepatosellüler Karsinoma Tanıdan Tedaviye 2019...

Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği Bilimsel Araştırmaları Teşvik İçin Burslar Vermektedir.

Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği aşağıda belirtilen 5 alanda bilim...