Moleküler Hepatoloji ve Hepatik Fibrozis
Moleküler Hepatoloji ve Hepatik Fibrozis
 Başkan
 Mithat Bozdayı  Hepatoloji Enstitüsü Ankara Üniv. bozdayi@medicine.ankara.edu.tr
 Başkan Yardımcısı
 Mevlüt Başkol  Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi mbaskol@erciyes.edu.tr
 Sekreterler
 Murat Harputluoğlu  İnönü  Üniversitesi Tıp Fakültesi mharputluoglu@hotmail.com
 Serkan Yaraş  Mersin  Üniversitesi Tıp Fakültesi drserkan1975@hotmail.com
 Üyeler
 Özlem Durmaz Uğurcan  İstanbul  Üniversitesi Tıp Fakültesi odsuoglu@istanbul.edu.tr
 Seren Özenirler  Gazi  Üniversitesi Tıp Fakültesi serenozenir@yahoo.com
 Nuray Yazıhan  Ankara  Üniversitesi Tıp Fakültesi nurayyazihan@yahoo.com
 Tuba Erürker Öztürk  Uşak Üniversitesi EAH drozturktuba@gmail.com
 Çiğdem  Arıkan  İstanbul  Üniversitesi Tıp Fakültesi cigdemarikanmd@gmail.com
 Fatih Eren  Marmara  Üniversitesi Tıp Fakültesi erenfatih78@yahoo.com
 Zeren Barış  Başkent  Üniversitesi Tıp Fakültesi zeren_baris@yahoo.com
 Ebubekir Şenateş  İstanbul Medeniyet  Üniversitesi Tıp Fakültesi ebubekirsenates@yahoo.com
 Çiğdem Ecevit  SBÜ Dr. Behçet Uz EAH ctecevit@gmail.com
 Yüksel Güleryüzlü  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi EAH yukselguleryuzlu@hotmail.com
 Metin Başaranoğlu  Erciyes üniversitesi Tıp Fakültesi metin_basaranoglu@yahoo.com
 Oya Balcı Sezer  Başkent Üniversitesi Tıp Fak. Çocuk Gas. oyabalci@yahoo.com
 Gizem Dinler Doğanay  İstanbul Teknik  Üniversitesi Tıp Fakültesi gddoganay@itu.edu.tr
 Tolga Emre  Boğaziçi  Üniversitesi Tıp Fakültesi tolga.emre@boun.edu.tr
 Umut Şahin  Boğaziçi Üni. Moleküler Biyoloji ve Genetik umut.sahin@boun.edu.tr
 Rengül  Atalay  ODTÜ rengul@metu.edu.tr
 Deniz Balcı  Ankara  Üniversitesi Tıp Fakültesi denizbalci1@yahoo.com
 Başak Kayhan  İnönü  Üniversitesi Tıp Fakültesi kayhanbasak@yahoo.com
 Deniz Cansen Kahraman  ODTÜ cansen@metu.edu.tr
 Levent Doğanay  Ümraniye Eğt. Araş. Hast. ldoganay@hotmail.com