tr en

Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği Yönetim Kurulu, karaciğer hastalıkları ve/veya karaciğer transplantasyon konusunda özelleşmiş alanlar için ortak ilgi ve eğilimleri olan üyelerden oluşan “Özel İlgi Alanları Araştırma Grupları” kurulmasına karar vermiştir. Amaç, karaciğer hastalıkları ve/veya karaciğer transplantasyon konusunda özelleşmiş alanlara ortak ilgiyi paylaşan farklı bilim dallarına ait araştırmacılar, bilim insanları, hekimler ve konu ile ilgilenenleri bir araya getirerek toplu tartışma, fikir alış-verişinde bulunma platformu oluşturulmasını ve iş birliğinin pekiştirilmesini sağlamaktır.

İlgi alanına göre toplam 10 grup olup aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.

  1. Moleküler Hepatoloji ve Hepatik Fibrozis
  2. Viral Hepatit
  3. Yağlı Karaciğer Hastalıkları
  4. İlaçlar ve Toksik Hepatit
  5. Otoimmün Karaciğer ve Biliyer Hastalıklar
  6. Karaciğer Siroz ve Komplikasyonları
  7. Hepato-Biliyer Neoplazm
  8. Metabolik ve Pediatrik Hastalıklar
  9. Akut Karaciğer Yetmezliği ve Karaciğer Transplantasyonu

Özel İlgi Alanları Araştırma Grupları rehberi TKAD web sayfasında (tasl.org.tr) yayımlanmıştır. Bu rehberde “Özel İlgi Alanları Araştırma Grupları” tanımı, amaçları, yönetimi ve görevleri hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Gruplara katılım tüm üyelerimize açıktır, bir üyemiz en fazla 3 farklı gruba katılabilir. Grup üyelerinin sayısı konusunda bir sınırlama yoktur.

Özel İlgi Alanları Araştırma Gruplarına katılmak isteyen üyelerimiz, katılmak istedikleri grup veya grupları, Türkçe ve İngilizce özgeçmişleri ile birliktetasl@tasl.org.tr mail adresine bildirmeleri önemle rica olunur.

Saygı ve sevgi ile,

Prof. Dr. Ramazan İdilman

TKAD Yönetim Kurulu adına,