Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği

Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı

Primer Sklerozan Kolanjit – Yenilikler ve Güçlükler

Toplantı Yeri: Taksim Nippon Otel

Tarih: 8 Nisan 2020 Çarşamba

Saat: 12.00-16.30

Değerli Meslektaşlarımız,

Primer sklerozan kolanjit nadir görülen kompleks bir otoimmün hastalık ve henüz tedavisi olmadığı için hastaların büyük çoğunluğu ölüm veya transplantasyon ile sonuçlanmakta. Gastroenterologları, hepatobiliyer ve transplant cerrahlarını ve radyologları tanısı ve tedavisi ile zorlayan bu hastalıkla ilgili yeni gelişmeleri konuşmak üzere planladığımız toplantımızda sizleri görmek bizi mutlu edecektir.

Sevgi ve saygılarımızla

Düzenleme Kurulu

PROGRAM

12.00-13.00 Öğle Yemeği

OTURUM I

Oturum Başkanları: Kamil Özdil, Yusuf Yılmaz

13.30-13.50 Primer sklerozan kolanijtte patofizyolojide güncel ne var?

Levent Doğanay

    1. Primer sklerozan kolanjitte prognoz tahmini ve risk sınıflandırmasında yenilikler – yeni

risk skorları bize nasıl yardımcı olabilir?

Gupse Adalı

    1. Primer sklerozan kolanijtte yeni klinik çalışmalar- “precision medicine” hassas tıbbı

pratiğe çevirmek

Murat Akyıldız

    1. Tartışma

14.40 – 15.00 KAHVE ARASI

OTURUM II

Oturum Başkanları: Abdullah Sonsuz, Fatih Güzelbulut

15.00-15.10 Vaka sunumu: Safra yollarında darlık var, Malign mi ? Benign mi?

Oğuzhan Öztürk

15.10-15.30 Primer sklerozan kolanjit komplikasyonları ve yönetimi - Dominant striktür, ERCP ve kolanijokarsinom tanısı

Fatih Beşışık

15.30-15.50 Primer sklerozan kolanjitte karaciğer nakli: Kime, ne zaman, nasıl ?

Murat Dayangaç

15.50-16.10 Primer sklerozan kolanjitte radyoloğun yaşadığı güçlükler – Kolanjiokarsinom tanısı ve pre ve post-transplant girişimsel radyoloji

Sadık Server

16.10-16.30 Tartışma

Oturum Başkanları ve Konuşmacılar

Prof Dr Kamil Özdil Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği

Prof Dr Yusuf Yılmaz Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji BD

Doç Dr Levent Doğanay Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği

Doç Dr Gupse Adalı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği

Prof Dr Murat Akyıldız Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji BD

Prof Dr Abdullah Sonsuz İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Gastroenterohepatoloji BD

Doç Dr Fatih Güzelbulut Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği

Doç Dr Oğuzhan Öztürk Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği

Prof Dr Fatih Beşışık İstanbul Tıp Fakültesi, Gastroenterohepatoloji BD

Prof Dr Murat Dayangaç İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Karaciğer Nakil Merkezi

Dr Öğr Üyesi Sadık Server Demiroğlu Bilim Üniversitesi, Radyoloji BD

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği Bilimsel Araştırmaları Teşvik İçin Burslar Vermektedir.

Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği aşağıda belirtilen 5 alanda bilim...

08.08.2011 Hepatit B ve C Toplum Politikaları Derneği

Hepatit alanında lider konumunda bir grup bilim adamı,toplum sağlığı u...

Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantıları Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bölümü İle Devam Ediyor

Değerli  Meslekdaşlarımız, "Beyler, son sözü daima mikroplar s...