Amerikan Karaciğer Derneği (AASLD)

TKAD ve TASL

Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği (TKAD, TASL) Amerikan Karaciğer Derneği (AASLD) ile birlikte, 2017 yılından beri ortak bilimsel toplantılar yapmaktadır. “AASLD-TASL Connect Meeting” toplantılarının amacı, AASLD kongresine katılamayan araştırmacıları, hekimleri ve konu ile ilgilenen uzmanları, bir araya getirerek, AASLD kongresinde konuşulan önemli konuları, aynı uzmanlar tarafından yeniden sunulması, bölgesel verilerin aktarılması ve fikir alış-verişinde bulunulmasıdır.

 

AASLD-TASL Hepatology Connect

Toplantının bilimsel programı, AASLD’den ve TASL üyesi konusunda deneyimli konuşmacılar tarafından sunulmakta, katılımcılar ile interaktif olarak tartışılarak bilgi alış-verişi sağlanmaktadır. “AASLD-TASL Hepatology Connect” toplantısı her yıl, yeni yılın ilk aylarında yapılacaktır, sizlerin değerli katılımlarınızı bekliyoruz.

Prof. Dr. Ramazan İdilman  
EN TR