Otomimmün Karaciğer ve Biliyer Hastalıklar

Tanım: TKAD bünyesinde kurulmuş olan otoimmün karaciğer hastalıkları
alanında çalışan veya çalışmak isteyen üyelerden oluşmuş bir çalışma gurubudur.

Amaç: Otoimmün karaciğer hastalıkları konusuna ilgi duyan gastroenteroloji
yan dal asistanı/uzmanı olarak çalışan hekimleri bir araya getirmek.
Retrospektif ve prospektif ulusal ve uluslararası çalışmaların planlanması ve
bilimsel dergilerde yayımlanması ve kongrelerde sunulması
Otoimmün karaciğer hastalıkları konusunda bilimsel yazılar ve kılavuzlar
hazırlamak.

Otoimmün karaciğer hastalıkları için temel hedefler:

– 1. Otoimmün karaciğer hastalıkları ile ilgili ulusal veri tabanı oluşturmak
– 2. Verilerin ulusal ve uluslararası toplantılarda sunulması
– 3. Biyobanka oluşturulması
– 4. Retrospektik ve prospektif çalışmalar yapılması
Otoimmün karaciğer hastalıkları özel ilgi alanının faaliyetleri:
Otoimmün karaciğer hastalıkları özel ilgi alanı grubu Haziran 2018’de TKAD
bünyesi altında kurulmuştur. Otoimmün karaciğer hastalıkları özel ilgi alanı grubu
kurulduktan sonra, konuya ilgi duyan hekimlerle bir çalışma grubu oluşturmuştur.

Çalışma grubu üye sayımız giderek artmaktadır. Çalışma grubumuz kurulduktan
sonra kolay iletişim ağı kurduk. TKAD web sayfasında grubumuz yer aldı.

Üyelerimizle düzenli toplantılar yaptık ve çalışmalar planladık.
Otoimmün karaciğer hastalıkları özel ilgi alanı grubunu yaptığı, devam eden ve
planlanan bazı çalışmaları aşağıda verilmiştir.

Otoimmün karaciğer hastalıkları özel ilgi alanı grubu çalışmaları;

a. Yapılan çalışmalar
1. Outcome of COVID-19 in Patients With Autoimmune Hepatitis: An
International Multicenter Study. Hepatology. 2021 Jun;73(6):2099-
2109
2. Effects of Immunosuppressive Drugs on COVID-19 severity in
Patients with Autoimmune Hepatitis. (Liver International, yayın
aşamasında)

b. Planlanan çalışmalar
1. Otoimmün Hepatit Türkiye verisi
2. Otoimmün Hepatit te gebelik.
3. Primer biliyer Kolanjit Türkiye verisi
4. Otoimmün hepatit te tedavi klavuzu

Otoimmün karaciğer hastalıkları özel ilgi alanı grubunun giderek gelişerek ulusal ve
uluslararası düzeyde değerli çalışmalar yapması en önemli hedeflerimizdir.

Tüm
üyelerimizin bu konuda destek vermesini diliyoruz ve önemsiyoruz.

Saygı ve selamlarımızla

Otoimmün karaciğer hastalıkları özel ilgi alanı grubu adına

Prof. Dr. S.Cumali Efe

 

Başkan  
Ersan  ÖzaslanAnkara Numune Hastanesier72@hotmail.com
Başkan Yardımcısı  
İbrahim  Hatemiİstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesiihatemi@yahoo.com
Sekreterler  
Cumali  EfeDiyarbakır E.A.H.Gastro.kliniğidrcumi21@hotmail.com
Aslı  Çiftçibaşı ÖrmeciHaseki EAH-istanbulaslic79@yahoo.com.tr
Üyeler  
Özlem Durmaz Uğurcanİstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi odsuoglu@istanbul.edu.tr
Yasemin BalabanHacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesiybalaban@superonline.com
Nafiye UrgancıŞişli Etfal EAHnafiyeurganci@yahoo.com
Aydın Şeref KöksalHacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesikoksalas@yahoo.com
Kubilay ÇınarAnkara Üniversitesi Tıp Fakültesicinar@medicine.ankara.edu.tr
Vedat Göralİstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesivegoral@hotmail.com
Halil Haldun EmiroğluSelçuk Üniversitesi Tıp Fakültesihaldunemiroglu@hotmail.com
Fatih GüzelbulutSBÜ Haydarpaşa  Numune Has.fguzelbulut@hotmail.com
Fatih KarakayaAnkara Üniversitesi Tıp Fakültesimfkarakaya@yahoo.com
Nurettin TunçGazi Yaşargil EAHnurettintunc77@mynet.com
Sezgin VatanseverKatip Çelebi EAHsezginvatansever19@gmail.com
Murat AkyıldızMemorial İstanbulakyildizmr@yahoo.com
Aliye SoyluBakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim ve A.H.aliyesoylu@superonline.com
Sencan Acarİst. Memorial Hastanesisancanacar@yahoo.com%2520
Elife ErarslanYıldırım Beyazıt EAHelifeerarslan@gmail.com
Zeren BarışBaşkent Üniversitesi Tıp Fakültesizeren_baris@yahoo.com
Sabite KaçarTürkiye Yüksek İhtisas Hast.sabkacar@yahoo.com
Tuğrul PurnakHacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesitugrul.purnak@hacettepe.edu.tr
Fulya GülermanKırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesifulyagulerman@yahoo.com
Makbule ErenEskisehir Osmangazi Üni.Tıp Fak.makbule99@yahoo.com
Ayhan BalkanGaziantep Üniv.Tıp Fak.Gastro.dr.ayhanbalkan@hotmail.com
Erkan  ParlakSakarya Üniv. Tıp  Fak.drerkanparlak@gmail.com
Serkan  DoğanKayseri EAHserkandogan77@yahoo.com
Sezin Aşık  AkmanBalıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesiaa.sezin@gmail.com
Yeşim ÖztürkDokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesiyesimzaferozturk@gmail.com
Remzi Adnan AkdoğanRecep Tayyip Erdoğan Üni.Tıp F.Rizeremziadnan@yahoo.com
Feruze Yılmaz EnçMedeniyet üniversitesi/istanbulferuzey@yahoo.com
İlker ŞenŞişli Etfal EAHdrilkersen@gmail.com
Özlem Durmazİst. Üni., İst. Tıp Fakültesiodsuoglu@istanbul.edu.tr
Yasin FurkanÇağın Malatya EAH gastro.yafur@hotmail.com

Sabahattin Kaymakoğlu

İstanbul Üni. Tıp. Fak.

Kaymakoglus@Hotmail.Com

Ramazan Er

Ankara Üni. Tıp. Fak.

ramazanerdemer@hotmail.com