Otomimmün Karaciğer ve Biliyer Hastalıklar

Tanım: TKAD bünyesinde kurulmuş olan otoimmün karaciğer hastalıkları
alanında çalışan veya çalışmak isteyen üyelerden oluşmuş bir çalışma gurubudur.

Amaç: Otoimmün karaciğer hastalıkları konusuna ilgi duyan gastroenteroloji
yan dal asistanı/uzmanı olarak çalışan hekimleri bir araya getirmek.
Retrospektif ve prospektif ulusal ve uluslararası çalışmaların planlanması ve
bilimsel dergilerde yayımlanması ve kongrelerde sunulması
Otoimmün karaciğer hastalıkları konusunda bilimsel yazılar ve kılavuzlar
hazırlamak.

Otoimmün karaciğer hastalıkları için temel hedefler:

– 1. Otoimmün karaciğer hastalıkları ile ilgili ulusal veri tabanı oluşturmak
– 2. Verilerin ulusal ve uluslararası toplantılarda sunulması
– 3. Biyobanka oluşturulması
– 4. Retrospektik ve prospektif çalışmalar yapılması
Otoimmün karaciğer hastalıkları özel ilgi alanının faaliyetleri:
Otoimmün karaciğer hastalıkları özel ilgi alanı grubu Haziran 2018’de TKAD
bünyesi altında kurulmuştur. Otoimmün karaciğer hastalıkları özel ilgi alanı grubu
kurulduktan sonra, konuya ilgi duyan hekimlerle bir çalışma grubu oluşturmuştur.

Çalışma grubu üye sayımız giderek artmaktadır. Çalışma grubumuz kurulduktan
sonra kolay iletişim ağı kurduk. TKAD web sayfasında grubumuz yer aldı.

Üyelerimizle düzenli toplantılar yaptık ve çalışmalar planladık.
Otoimmün karaciğer hastalıkları özel ilgi alanı grubunu yaptığı, devam eden ve
planlanan bazı çalışmaları aşağıda verilmiştir.

Otoimmün karaciğer hastalıkları özel ilgi alanı grubu çalışmaları;

a. Yapılan çalışmalar
1. Outcome of COVID-19 in Patients With Autoimmune Hepatitis: An
International Multicenter Study. Hepatology. 2021 Jun;73(6):2099-
2109
2. Effects of Immunosuppressive Drugs on COVID-19 severity in
Patients with Autoimmune Hepatitis. (Liver International, yayın
aşamasında)

b. Planlanan çalışmalar
1. Otoimmün Hepatit Türkiye verisi
2. Otoimmün Hepatit te gebelik.
3. Primer biliyer Kolanjit Türkiye verisi
4. Otoimmün hepatit te tedavi klavuzu

Otoimmün karaciğer hastalıkları özel ilgi alanı grubunun giderek gelişerek ulusal ve
uluslararası düzeyde değerli çalışmalar yapması en önemli hedeflerimizdir.

Tüm
üyelerimizin bu konuda destek vermesini diliyoruz ve önemsiyoruz.

Saygı ve selamlarımızla

Otoimmün karaciğer hastalıkları özel ilgi alanı grubu adına

Prof. Dr. S.Cumali Efe

 

Başkan

Ersan  Özaslan –  Ankara Numune Hastanesi – er72@hotmail.com

Başkan Yardımcısı

İbrahim  Hatemi -İstanbul Cerrahpaşa ÜTF –  ihatemi@yahoo.com

Sekreterler

Cumali  Efe – Diyarbakır E.A.H – drcumi21@hotmail.com

Aslı Çiftçibaşı Örmeci –  Haseki EAH – aslic79@yahoo.com.tr

Üyeler

Özlem Durmaz Uğurcan – İstanbul ÜTF – odsuoglu@istanbul.edu.tr

Yasemin Balaban – Hacettepe ÜTF – ybalaban@superonline.com

Nafiye Urgancı –  Şişli Etfal EAH –  nafiyeurganci@yahoo.com

Aydın Şeref Köksal – Hacettepe ÜTF – koksalas@yahoo.com

Kubilay Çınar – Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi – cinar@medicine.ankara.edu.tr

Vedat Göral – İstanbul Medipol ÜTF –  vegoral@hotmail.com

Halil Haldun Emiroğlu – Selçuk ÜTF – haldunemiroglu@hotmail.com

Fatih Güzelbulut – SBÜ Haydarpaşa  Numune Has. –  fguzelbulut@hotmail.com

Halil Haldun Emiroğlu – Selçuk ÜTF –  haldunemiroglu@hotmail.com

Fatih Güzelbulut –  SBÜ Haydarpaşa  Numune Has. – fguzelbulut@hotmail.com

Fatih Karakaya- Ankara ÜTF – mfkarakaya@yahoo.com

Nurettin Tunç – Gazi Yaşargil EAH – nurettintunc77@mynet.com

Sezgin Vatansever – Katip Çelebi EAH – sezginvatansever19@gmail.com

Murat Akyıldız –  Memorial İstanbul –  akyildizmr@yahoo.com

Aliye Soylu –  Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim ve A.H. – aliyesoylu@superonline.com

Sencan Acar – İst. Memorial Hastanesi – sancanacar@yahoo.com

Elife Erarslan – Yıldırım Beyazıt EAH – elifeerarslan@gmail.com

Zeren Barış- Başkent ÜTF – zeren_baris@yahoo.com

Sabite Kaçar – Türkiye Yüksek İhtisas Hast. – sabkacar@yahoo.com

Tuğrul Purnak – Hacettepe ÜTF – tugrul.purnak@hacettepe.edu.tr 

Fulya Gülerman – Kırıkkale  ÜTF – fulyagulerman@yahoo.com 

Makbule Eren – Eskisehir Osmangazi  ÜTF – makbule99@yahoo.com

Ayhan Balkan – Gaziantep ÜTF – dr.ayhanbalkan@hotmail.com

Erkan Parlak –  Sakarya ÜTF – drerkanparlak@gmail.com

Serkan Doğan – Kayseri EAH – serkandogan77@yahoo.com

Sezin Aşık Akman – Balıkesir Üniversitesi F. – aa.sezin@gmail.com

Yeşim Öztürk – Dokuz Eylül ÜTF – yesimzaferozturk@gmail.com

Remzi Adnan Akdoğan –  Recep Tayyip Erdoğan ÜTF – remziadnan@yahoo.com

Feruze Yılmaz Enç – Medeniyet ÜTF –  feruzey@yahoo.com

İlker Şen – Şişli Etfal EAH – drilkersen@gmail.com

Özlem Durmaz – İstanbul Üniversitesi –  odsuoglu@istanbul.edu.tr

Yasin Furkan – Çağın Malatya EAH – yafur@hotmail.com

Sabahattin Kaymakoğlu – İstanbul ÜTF – Kaymakoglus@hotmail.com

Ramazan Er – Ankara ÜTF – ramazanerdemer@hotmail.com