Kurumsal
Yönetim Kurulu
Derneğimiz yönetim kurulu, denetleme kurulu ve onur kurulu üyelerine ulaşabilirsiniz.
Devamını gör
Tarihçe
Derneğimiz Prof. Dr. Süleyman Yalçın'ın önderliğinde, 12 öğretim üyesinin bir araya gelmesiyle...
Devamını gör
Tüzük
Madde 1 – Derneğin Adı Ve Merkezi: Derneğin adı “Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği” olup, Derneğin merkezi İstanbul İlindedir. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube veya temsilcilik açabilir. Madde 2- Derneğin Amacı: Karaciğer ve hastalıkları ile ilgili her türlü bilimsel araştırmayı destekleme, araştırıcılar ve gruplar arasında işbirliği ile, yurt içi ve dışındaki aynı amaçlı dernekler...
Devamını gör
Çalışma Grupları
Grupların amacı, özelleşmiş alanlarda ortak ilgiyi paylaşan farklı bilim dallarına ait araştır-
Devamını gör