Çalışma Ortaklarımız
Yerelde & Globalde İş Ortaklarımız
TKAD olarak yurtiçinde ve yurtdışında alanımızın yetkilisi birçok kuruluş ile işbirliği içerisindeyiz!

Çalışma ortağımız olan kurumların her biri faaliyet gösterdiği ülkede birçok başarılı çalışmaya imza atmaktadırlar.

TKAD olarak biz de bu kuruluşlar ile hem Türkiye’de hem de yurtdışında etkinlik ve konferanslar gerçekleştirerek hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalar yapmaktayız.

American Association For The Study Of Liver Diseases
Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği (TKAD, TASL) Amerikan Karaciğer Derneği (AASLD) ile birlikte, 2017 yılından beri ortak bilimsel toplantılar yapmaktadır.

Yazının tamamı için tıklayın!
European Association for the Study of the Liver
Avrupa Karaciğer Araştırmaları Derneği (EASL), 1966 yılında Avrupanın çeşitli ülkelerinden davetli 70 kadar hekim tarafından Almanya’nın Marburg kentinde kuruldu. Gerçek bir uluslararası dernek olarak pekçok Avrupa ülkesinden temsilciler derneğin yönetiminde ve bilimsel faaliyetlerinde yer aldı.

Yazının tamamı için tıklayın!
International Liver Transplantation Society
“International Liver Transplantation Society - ILTS” sadece karaciğer nakli alanında çalışan, bu yönüyle alanında tek olma özelliği taşıyan, gastroenterolog/hepatolog, cerrah, anestezi ve yoğun bakım uzmanı, radyolog, patolog, pediatrist, nakil koordinatörü, hemşiresi gibi birçok değişik alandan uzmanlardan oluşan bir global bir organizasyondur.

Yazının tamamı için tıklayın!
British Association for the Study of the Liver
The British Association for the Study of the Liver (BASL) İngiliz ulusal karaciğer hastalıkları derneği olup hastalara en iyi bakımı sağlayabilmek için karaciğer hastalıklarının patoloji ve biyolojisini daha iyi öğrenebilmeyi ve karaciğer hastalıkları hakkında bilgi birikimini artırmayı hedefleyen bir dernektir.

Yazının tamamı için tıklayın!
Asian Pacific Association for the Study of Liver (APASL)
Asian Pacific Association for the Study of Liver (APASL), 1978 yılında Singapur’da kurulmuş bir karaciğer hastalıkları eğitim ve araştırma derneği olup kuzeyde Manchuria ‘dan güneyde Avustralya’ya, doğuda Pasifik adalarından batıda Türkiye’ye kadar olan alanı kapsar.

Yazının tamamı için tıklayın!