Avrupa Karaciğer Araştırmaları Derneği (EASL)
Avrupa Karaciğer Araştırmaları Derneği (EASL), 1966 yılında Avrupanın çeşitli ülkelerinden davetli 70 kadar hekim tarafından Almanya’nın Marburg kentinde kuruldu. Gerçek bir uluslararası dernek olarak pekçok Avrupa ülkesinden temsilciler derneğin yönetiminde ve bilimsel faaliyetlerinde yer aldı. Amerikan Karaciğer Araştırmaları Derneği (AASLD)’den yaklaşık 20 sene sonra kurulmasına rağmen özellikle 2000’li yıllarda tüm dünyadan en fazla sayıda hekimin katıldığı yıllık toplantılar yapmayı başardı. Bu dönemde yıllık toplantılarının ismini de “International Liver Congress” olarak tescil ettirdi. EASL, Avrupa’lı hekim ve araştırmacılar arasındaki iletişimi de sağlayarak karaciğer hastalıklarıyla ilişkili araştırmaları desteklemek, karaciğer hastalıklarıyla ilgili eğitimler vermek, kılavuzlar oluşturmak, sağlık otoritelerine tavsiyelerde bulunmak gibi misyonlar üstlenmiştir. Bu çerçevede genç araştırmacılar desteklenmekte, toplantılar düzenlenmekte, burslar ve araştırma destekleri verilmektedir.

EASL, Avrupa ülkelerindeki karaciğer hastalıklarına ilgi duyan araştırmacı ve hekimleri bir araya getirmek, ortak yaklaşımlar geliştirmek, farklı ülkelerdeki araştırmacıları da derneğin aktivitelerine katmak için hemen hemen her Avrupa ülkesinin ulusal dernekleriyle işbirliği yapmaktadır. Farklı ülkelerde toplantılar yapmakta, oralardaki araştırıcıları kendi kurullarına katmakta, oralardaki araştırmaları desteklemektedir. Bu kapsamda Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği’nin de EASL ile yakın bir işbirliği vardır. Bu konuda geçmişte çok emeği geçen Muzaffer Gürakar, Nurdan Tözün ve Cihan Yurdaydın hocalarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. 1998 yılından beri İstanbul’da çok sayıda EASL ve TASL ortak bilimsel toplantısı yapılmıştır. Son olarak 16 Ekim 2021’de yapılacak olan “Best of EASL ILC” toplantısı da bu toplantılara bir örnektir. 2003 yılında sayın Nurdan Tözün’ün gayretleri sayesinde EASL yıllık toplantısının İstanbul’da yapılması planlanmışken, bizim dışımızdaki bazı talihsiz olaylar yüzünden toplantının mekanı değişmiş, ama toplantının yönetimi TASL tarafından yapılmıştır.

TASL yönetiminin EASL ile işbirliği konusunda gösterdiği çabalar her türlü takdirin ötesindedir. Ancak hekimlerimizin EASL üyeliği ve EASL yönetimsel aktivitelerine katılım konusunda aynı gayreti gösterdiğini söylemek zordur. Türkiye’den EASL üye sayısı sadece 13’tür. Bir dönem ilginin epeyce azaldığı hepatolojiye genç meslektaşlarımızın giderek artan oranda ilgi duymaları gelecek için ümit teşkil etmektedir.  
EN TR