Karaciğer ve Sirozu Komplikasyonları Grubu

Tanım: TKAD bünyesinde kurulmuş olan karaciğer nakli ve akut karaciğer yetmezliği alanında çalışan, çalışmak isteyen ve ilgi duyan üyelerden oluşmuş bir çalışma gurubudur.
Amaç: AKY ve/veya KN konusunda özelleşmiş ya da ilgi duyan farklı bilim dallarından hekimleri bir araya getirmek.
Retrospektif ve prospektif ulusal ve uluslararası çalışmaların planlanması ve bilimsel dergilerde yayımlanması ve kongrelerde sunulması
AKY ve KN konusunda bilimsel yazılar ve kılavuzlar hazırlamak.


AKY için temel hedefler:


– 1. Akut Karaciğer yetmezliği ile ilgili veri tabanı oluşturmak
– 2. AKY ulusal verilerin toplanması
– 3. Verilerin ulusal ve uluslararası toplantılarda sunulması
– 4. Biyobanka oluşturulması
– 5. Retrospektik ve prospektif çalışmalar yapılması
KN için temel hedefler:
– 1. Karaciğer nakli ile ilgili veri tabanı oluşturmak
– 2. Ulusal verilerin toplanması
– 3. Verilerin ulusal ve uluslararası toplantılarda sunulması
– 4. Biyobanka oluşturulması-
• Pre ve post-transplant kan ve explant karaciğer dokusu
– 5. Retrospektik ve prospektif çalışmalar yapılması


AKY ve KN özel ilgi alanının faaliyetleri:


AKY ve KN özel ilgi alanı grubu Haziran 2018’de kurulmuştur. AKY ve KN özel ilgi alanı grubu kurulduktan sonra, özellikle karaciğer nakli ile ilgilenen hepatolog, gastroenterolog, karaciğer nakli cerrahları ve çocuk gastroenterolojisinden konuya ilgi duyan hekimlerle bir çalışma grubu oluşturmuştur. Çalışma grubu üye sayımız giderek artmaktadır. Çalışma grubumuz kurulduktan sonra kolay iletişim ağı kurduk. TKAD web sayfasında grubumuz yer aldı. Üyelerimizle düzenli toplantılar yaptık ve çalışmalar planladık. TKAD Karaciğer nakli sonrası HBIG kullanım kılavuzu hazırladık. TKAD web sitesinde yayımladık ve basılı olarak ta ilgili hekimlerimize dağıttık. Covid 19 pandemisi başlarında gastroenterolog ve hepatolog ve nakil uzmanlarına öneri metni hazırladık ve yayımladık.
TKAD AKY ve KN özel ilgi alanı grubunu yaptığı, devam eden ve planlanan bazı çalışmaları aşağıda verilmiştir.


AKY ve KN özel ilgi alanı grubu çalışmaları;


a. Yapılan çalışmalar
1. TKAD Karaciğer nakli sonrası HBIG kullanım kılavuzu
2. The COVID-19 pandemic: Clinical practice advice for gastroenterologists, hepatologists, and liver transplant specialists
3. Natural outcomes of patıents wıth acute lıver faılure undergoıng lıver transplantatıon: a novel ındex for predıctıng early mortalıty
4. Recommendatıons for hepatıtıs b ımmunoglobulın and antıvıral prophylaxıs agaınst hepatıtıs b recurrence


b. Devam eden çalışmalar
1. Karaciğer nakli yapılan hastalarda Covid 19 enfeksiyonu
2. Türkiye’de karaciğer nakli etyolojisinde değişim

c. Planlanan çalışmalar
1. Karaciğer nakli sonrası gelişen denovo kanserler
2. Karaciğer nakli sonrası nüks delta enfeksiyonu
3. Türkiye’de akut karaciğer yetmezliği veri tabanı oluşturma
4. Türkiye’de karaciğer nakli sonrası gelişen biliyer sorunlar
5. Eksplant karaciğer ve biyolojik materyal biyobanka oluşturma
6. Türkiye’de HCC ve karaciğer nakli


TKAD AKY ve KN özel ilgi alanı grubunun giderek gelişerek ulusal ve uluslararası düzeyde değerli çalışmalar yapması en önemli hedeflerimizdir. Tüm üyelerimizin bu konuda destek vermesini diliyoruz ve önemsiyoruz.