Yönetim Kurulu
TKAD
Yönetim Kurulu
Prof. Dr. Abdullah Zeki Karasu
Başkan
Prof. Dr. Ramazan İdilman
Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Hatice Yasemin Balaban
Genel Sekreter
Doç. Dr. Arif Mansur Coşar
Sayman
Prof. Dr. Fulya Günşar
Üye
Prof. Dr. Murat Akyıldız
Üye
Prof. Dr. Gupse Adalı
Üye
TKAD
Denetleme Kurulu
Prof. Dr. Ömer Topalak
Üye
Prof. Dr. Ulus Salih Akarca
Üye
Prof. Dr. Osman Özdoğan
Üye
TKAD
Onur Kurulu
Prof. Dr. Atilla Ökten
Üye
Prof. Dr. Nurdan Tözün
Üye
Prof. Dr. Abdülkadir Dökmeci
Üye