Yönetim Kurulu
TKAD
Yönetim Kurulu
Prof. Dr. Fulya Günşar
Başkan
Mesut Akarsu
2. Başkan
Prof. Dr. Levent Doğanay
Genel Sekreter
Prof. Dr. Murat Akyıldız
Sayman ve A. Sekreteri
Prof. Dr. Zeki Karasu
Üye
Prof. Dr. Sabahattin Kaymakoğlu
Üye
Prof. Dr. Ramazan İdilman
Üye
TKAD
Denetleme Kurulu
Prof. Dr. Ömer Topalak
Üye
Prof. Dr. Ulus Salih Akarca
Üye
Prof. Dr. Osman Özdoğan
Üye
TKAD
Onur Kurulu
Prof. Dr. Atilla Ökten
Üye
Prof. Dr. Nurdan Tözün
Üye
Prof. Dr. Abdülkadir Dökmeci
Üye
EN TR