Tarihçe
Tarihçe

Karaciğer Araştırmaları Derneği Prof. Dr. Süleyman Yalçın’ın önderliğinde İstanbul, Cerrahpaşa, Marmara, Ege ve Ankara Tıp Fakülteleri’nde 12 öğretim üyesinin bir araya gelmesiyle 1992 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Karaciğer Araştırmaları Derneğinin kurucu üyeleri; Prof. Dr. Süleyman Yalçın, Prof. Dr. Atilla Ökten, Prof. Dr. Muzaffer Gürakar, Prof. Dr. Nurdan Tözün, Prof. Dr. Yücel Batur, Prof. Dr. Özden Uzunalimoğlu, Prof. Dr. Sabahattin Kaymakoğlu, Prof. Dr. Fatih Beşışık, Prof. Dr. Hakan Şentürk, Prof. Dr. Selim Karayalçın, Prof. Dr. Cem Kalaycı, Prof. Dr. Uğur Çevikbaş ve Prof. Dr. Yılmaz Çakaloğlu’dur.

Derneğin Amacı
Derneğin amacı, karaciğer ve hastalıkları ile ilgili her türlü bilimsel araştırmayı teşvik etmek, araştırıcılar ve gruplar arasında işbirliğini sağlamak, yurtiçi ve yurt dışındaki aynı amaçlı kuruluşlar ile iletişim ve bilgi alışverişini sağlayarak insan sağlığına hizmet etmektir. Halen 200 den fazla üyesi bulunan derneğimiz Kasım 1997’de yapılan genel kurulda alınan karar gereğince şubelerinin açılmasına imkan veren tüzük tadilatı sonrası 25 Şubat 2000 tarihinde İzmir Şubesi’nin açılışını gerçekleştirmiş, bunu Ankara şubesinin açılışı izlemiştir. Böylece ilk anda ülkemizdeki karaciğer hastalıkları ile ilgili en büyük merkezlerin bulunduğu illerde teşkilatlanmaların gerçekleşmesi ile ulusal bir dernek olma kimliği iyice perçinlenmiştir. Bu iki şubeyi aşamalı olarak diğer illerimizde de şube kurma girişimlerinin izlemesi planlanmıştır. Karaciğer Araştırmaları Derneği, ülkemizde karaciğer hastalıkları ile uğraşan tüm tıp mensuplarının ulusal düzeyde ve artık kurumsallaşmış bir organizasyondur. 1995 yılından itibaren her 2 yılda bir Ulusal Hepatoloji Kongrelerini gerçekleştirerek karaciğer hastalıkları ile ilgili herkesi buluşturmakta, her kongre davet edilen konusunda söz sahibi yabancı bilim adamları ile fikir alışverişini kolaylaştırmaktadır. Derneğimiz şimdiye kadar 1995’de I. 1997’de II., 1999’da III. Ve 2001 yılında da IV. ,2005 yılında V. olmak üzere 5 Ulusal Hepatoloji Kongresini İstanbul’da toplamış, her kongreye 500 civarında hekim iştirak etmiştir.

Ulusal Hepatoloji Kongreleri
Karaciğer Araştırmaları Derneği bundan sonra her iki yılda bir Ulusal Hepatoloji Kongrelerini düzenlemeye devam edecektir. Ulusal Kongreler dışında 1993 yılından beri her yıl 5-6 tane olmak üzere mezuniyet sonrası eğitim toplantıları düzenlemekte, böylelikle hepatoloji camiasının yenilikleri izleyebilmesine zemin hazırlamaktadır. Ortalama 100 civarında hekimin katıldığı mezuniyet sonrası eğitim toplantılarını genelde İstanbul’da yapan derneğimiz son 2 yıldır bu toplantılarını Kocaeli, Bursa ve Edirne gibi İstanbul’a komşu illerde de gerçekleştirerek bölge hekimlerinin toplantılara daha fazla katılmasını sağlamıştır. Keza Ankara ve İzmir şubeleri de her yıl kendi bölgelerindeki hekimlere yönelik mezuniyet sonrası eğitim toplantıları düzenlemektedirler. Karaciğer Araştırmaları Derneği, Türk Gastroenteroloji Derneği ve Viral Hepatitle Savaşım Derneği gibi karaciğer hastalıkları ile diğer derneklerle de yakın işbirliğinde bulunarak Ulusal Gastroenteroloji ve Viral Hepatit Kongrelerinde kendi adına bilimsel oturumlar düzenlemiştir.

Ülkemizde karaciğer transplantasyonunun daha yaygın bir şekilde uygulanabilmesi için bilimsel planda Organ Nakli ve Kuruluşları Derneği ile işbirliği yapmakta, halkın bilinçlenmesine katkıda bulunmak için de yazılı ve görsel basın ile temasını devam ettirmektedir. Karaciğer Araştırmaları Derneği amaçlarını gerçekleştirebilmek için kendisine yakın alanlarda faaliyet gösteren diğer bilimsel derneklerle bu işbirliğini gelecekte de sürdürecektir. Karaciğer Araştırmaları Derneği’nin en önemli hedeflerinden biri “European Association for the Study of the Liver (EASL) – Avrupa Karaciğer Araştırmaları Birliği” ile organik bağlar kurmak, ülkemizi de EASL’in faaliyet alanı içine dahil etmektir. Derneğin kurulduğu günden beri bu yönde gösterilen çabalar olumlu sonuçlanmış, Mayıs 1998’de İstanbul’da “EASL Postgraduate Course & First Hepatology Day” (Avrupa Karaciğer Araştırmaları Birliği Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu ve Birinci Hepatoloji Günleri) isimli bilimsel toplantı gerçekleştirilmiştir. Bu toplantı EASL’in resmi programında yer almış, bir yıl öncesinden EASL kongresinde duyurular yoluyla tanıtılmıştır. 400’ün üzerinde hekimin iştirak ettiği toplantıya 50’den fazla yurtdışı katılım gerçekleşmiştir. Çok başarılı geçen bu toplantı vesilesiyle ilk kez kendini yurtdışına tanıtan ve olumlu izlenimler bırakan derneğimizin girişimleri devam etmiş ve bunların sonucu olarak 8-12 Nisan 1999’da Napoli’de toplanan 34. EASL Kongresinde EASL’in 2003 yılı kongresinin İstanbul’da yapılması kararlaştırılmıştır.

EASL Kongreleri
EASL Avrupa ülkelerinde Karaciğer Araştırmaları Birliği – EASL Kongrelerini düzenleme yetkisinde olan kurumsal bir organizasyondur. EASL Kongreleri her yıl düzenlenmekte olup, Avrupa ülkeleri ağırlıklı tüm dünyadan 2500 civarında hekimin katıldığı büyük organizasyonlardır. Bu kongrenin 2003 yılında ülkemizde toplanması kararı alınmasına rağmen ABD’nin Irak’ a düzenlediği harekat bahane gösterilerek güvenli bir ortam olmayacağı gerekçesiyle toplantı tek taraflı bir kararla Cenevre’ye alınmış ve bu da camiamızda büyük üzüntü yaratmıştır. TKAD 2006 yılı içinde 5 mezuniyet sonrası toplantı düzenlemiş ve bunlardan birisini de özellikle genç araştırmacıların yararlandığı “Hepatoloji Okulu” na ayırmıştır. Kapadokya da gerçekleştirilen bu 2 günlük sempozyumda karaciğer hastalıkları ile ilgili tüm yerleşik ve yeni bilgiler gözden geçirilimiş ve yeni araştırmalar konusunda “beyin fırtınası ” yapılmıştır. Başarılı geçen bu “okul” programları her iki yıl tekrarlanacaktır.

Serbest Bildiri Ödülü
2007 yılının ilk toplantısı “HBV’de güncelleme” ye ayrılmış olup 2 gün boyunca uzmanların liderliğinde hepatit B ile ilgili tüm konular gözden geçirilip tedavi ilkeleri tartışılacaktır. Yine 2007 yılı Haziran ayında 6. Ulusal Hepatoloji Kongresi, İstanbul da gerçekleşecektir. Düzenlenen 5 ULusal Hepatoloji ile “EASL Postgraduate Course & First Hepatology Day” toplantısında en iyi 3 serbest bildiri para ile ödüllendirilerek, araştırıcılar teşvik edilmiştir. Aynı uygulama bundan sonraki kongrelerde de sürdürülecektir.
Araştırmalara Destek Vermektedir.

Karaciğer Araştırmaları Derneği belirli bilimsel araştırmalara ve araştırıcıların yurtdışı eğitimlerine çeşitli seviyelerde destek vermektedir. Bu destekler kısa süreli eğitim, kurs ya da mezuniyet sonrası doktora programları olduğu gibi araştırma projelerini de kapsamaktadır. Şimdiye kadar sınırlı oranda gerçekleşen bu desteklere (herhangi bir malzemenin alımı, uçak biletinin temini gibi), derneğin maddi imkanlarının artması ile birlikte gelecekte daha fazla işlerlik kazandırılacaktır. Ülkemizde karaciğer hastalıkları, özellikle de viral hepatitler önemli bir konumda bulunmaktadır. Bu itibarla Türk Karaciğer araştırmaları önümüzdeki yıllarda bu alanda bilimsel araştırmaların teşvik edilmesi ve toplumun karaciğer hastalıkları konusunda haberdar edilmesi için daha fazla faaliyet göstermeyi amaçlamaktadır.

TKAD ŞUBELERİMİZ
istanbul
TKAD
İstanbul Şubesi
1992 yılında kurulan derneğin merkez şubesidir.
izmir
TKAD
İzmir Şubesi
Derneğin 25 Şubat 2000 tarihinde açılan ikinci şubesidir.
ankara
TKAD
Ankara Şubesi
Derneğin açılan son şubesidir.
Eski Başkanlar
Süleyman Yalçın
1995 - 1997
Atilla Ökten
1997 - 2005
Nurdan Tözün
2005 - 2011
Yılmaz Çakaloğlu
2011 - 2013
Mehmet Koruk
2013 - 2015
Sabahattin Kaymakoğlu
2015 - 2017
Ramazan İdilman
2017 - 2021