Viral Hepatit

Viral Hepatit Çalışma Grubu

Misyon:

Viral hepatitler başta hepatit B ve C olmak üzere dünya genelinde 320 milyondan fazla kişiyi etkilemekte; siroz, karaciğer yetmezliği ve hepatoselüler kansere bağlı giderek artan şekilde ölümlere yol açmaktadır. Bu doğrultuda TKAD önderliğinde 2018 yılında Viral Hepatit Eliminasyon programı yayınlanmış ve bu doğrultuda çalışmalar başlanmıştır. Ülkemiz özellikle hepatit B için  endemik bir ülkedir. Çalışma grubu , başta hepatit B ve hepatit C olmak üzere ülkemizdeki viral hepatit epidemiyolojisini, takip ve tedavi sonuçlarının değerlendirilmesini ve  hastaların hepatit farkındalığını arttırmayı hedeflemektedir.

İlgilendiği alanlar: Viral hepatit A, B, C, D, E

Hedefler: Ülkemizde viral hepatit epidemiyolojisini belirlemek, verilen/planlanan tedavilerin etkinliği ve tolerabilitesini değerlendirmek ve hastalığın uzun dönem sonuçlarını belirlemektir. Buna ek olarak çalışma grubu olarak grup üyelerinin deneyimlerinden faydalanma ve geri bildirim alma sayesinde daha etkin, hızlı, doğru ve güvenilir sonuçlar alması hedeflenmektedir.

Çalışmalar:

A – Tamamlanan Çalışmalar:

– Türkiye HCV – DAA gerçek yaşam verisi (2018’de APASL’da abstract, 2020’de TJG’de makale)

B – Devam Eden Çalışmalar:

– Özel Hasta Gruplarında TAF etkinliği ve tolerabilitesi-gerçek yaşam verisi (AASLD-TASL 2021’de

abstract, 13. Ulusal Hepatoloji Kongresinde abstract)

– HBeAg-negatif Hastalarda NA Tedavisinin Kesilmesinin Sonuçları

– Glecaprevir/Pibrentasvir (Maviret) tedavisinin etkinlik ve tolerabilitesi-gerçek yaşam verisi

C – Planlanan Çalışmalar:

– Türkiye Delta Verisinin Oluşturulması

– İmmüntoleran Hastaların uzun dönem takip sonuçları

Onursal Başkan 

Dinç Dinçer –  Akdeniz ÜTF-  dinc@akdeniz.edu.tr

Başkan        

Suna Yapalı –  Acıbadem ÜTF-  sunayapali@yahoo.com

Başkan Yardımcısı

Hale Gökcan-  Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi-  halesumer@yahoo.com

Feyza Gündüz- Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi-  drfgunduz@yahoo.com

Sekreterler

Derya Arı-  Ankara Şehir Hastanesi- deryaari81@hotmail.com

Coşkun Demirtaş- Marmara ÜTF- coskun_demirtas10@hotmail.com

Üyeler

Ahmet Gürakar – Johns Hopkins Hospital – agurakar@gmail.com

Aliye Soylu – Dr Sadi Konuk Hastanesi – drybilgic1975@hotmail.com

Arif M. Coşar – Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi- arif@doctor.com

Aslı Çiftçibaşı Örmeci – Haseki EAH – aslic79@yahoo.com.tr

Ayşe Kefeli – Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi – aysekefeli@hotmail.com

Cihan Yurdaydın- Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi – cihan.yurdaydin@medicine.ankara.edu.tr

Enver Üçbilek -Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi – enucbilek@hotmail.com

Esin Korkut- Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi – esinkorkut@hotmail.com

Fatih Güzelbulut – SBÜ Haydarpaşa Numune Hastanesi – fguzelbulut@hotmail.com

Fatih Karakaya- Ankara Üniversitesi Üniversitesi Tıp Fakültesi – mfkarakaya@yahoo.com

Fatih Oğuz Önder -Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi – fatih.onder@acibadem.edu.tr

Figen Gürakan -Amerikan Hastanesi – figeng@amerikanhastanesi.org 

Funda Yılmaz – Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi – funda.yilmaz@ege.edu.tr 

Hakan Dursun – Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi – hadursun@hotmail.com

Halil Haldun Emiroğlu – Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi – haldunemiroglu@hotmail.com

Hüseyin S. Göktürk –  Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi – savasgokturk@yahoo.com

İlker Turan – Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi – ilkerturan@gmail.com

Kemal Yıldız -Medıcana Internatıonal Hastanesi – umitakyuz@yahoo.com

Kendal Yalçın -Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi – kendalyalcin@hotmail.com

Levent Doğanay – Ümraniye EAH – ldoganay@hotmail.com

Mehmet Demir – Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi – drmehmetdemir@yahoo.com

Murat Aladağ- İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi -murat.aladag@hotmail.com

Mustafa Altındiş -Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi -maltindis@hotmail.com

Mustafa Torun- Medigün Hastanesi – avsare@superonline.com

Müjdat Zeybel – Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi – mzeybel@ku.edu.tr

Nilay Danış – Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi – nilaydanis17@gmail.com

Nuray Yazıhan – Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi – nurayyazihan@yahoo.com

Nurettin Tunç-  Gazi Yaşargil EAH -nurettintunc77@mynet.com

Orhan Sezgin -Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi – drorhansezgin@gmail.com

Osman Cavit Özdoğan – Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi – osmanozdogan2000@gmail.com

Ramazan İdilman -Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi – ramazan.idilman@medicine.ankara.edu.tr

Salih Boğa – Şişli Etfal EAH – salihboga@yahoo.com

Selim Gürel – Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi – gurels@uludag.edu.tr

Seren Özenirler – Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi – aclskn@hotmail.com

Sezgin Vatansever – Katip Çelebi EAH – sezginvatansever@hotmail.com

Şule Poturoğlu – Haseki EAH – sulepot@mynet.com

Ümit Akyüz- Fatih Sultan Mehmet EAH – umitakyuz@yahoo.com

Emel Ahıshalı – Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi – emelahıshali@hotmail.com

Elife Eraslan- Yıldırım Beyazıt EAH – elifeeraslan@gmail.com

Hayretdin Köklü –  Hacettepe Üni.Tıp Fak.Has. – hayretdink@gmail.com

A.Emre Yıldırım – Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi – draemreyildirim@gmail.com

Mithat Bozdayı -Hepatoloji Enstitüsü Ankara Üniv. -bozdayi@medicine.ankara.edu.tr

Fatih Eren – Marmara Üni. Tıp fak. – fatiheren@marmara.edu.tr

Fehmi Ateş – Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi – drfehmiates@hotmail.com

Nafiye Urgancı- Şişli Etfal  EAH –  nafiyeurganci@yahoo.com

Hale Gökcan – Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi – halesumer@yahoo.com

Roni Atalay- Sağlık Bilimleri Üni.Ümraniy EAH – roniatalay@gmail.com

Ayhan Balkan – Gaziantep Üniv.Tıp Fakültesi – dr.ayhanbalkan@hotmail.com

Barış Demir-  Memorial Ataşehir – drdemir62@gmail.com

Makbule Eren – Eskisehir Osmangazi Üni.Tıp Fak – makbule99@yahoo.com

Alper Yurci-  Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi – drerdemakbal@gmail.com

Sencan Acar- Memorial Ataşehir Has. – sancanacar@yahoo.com 

Serkan Öcal – Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi – serkanocal75@yahoo.com

Gökhan Kabaçam – Güven Hastanesi – gokhankabacam@yahoo.com 

Yasemin Balaban -Hacettepe Üni.Tıp Fak.Has. – yhbalaban@gmail.com

Talat Ayyıldız-  19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi – talatyy@gmail.com 

Serkan Yaraş- Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi –  drserkan1975@hotmail.com

Erkin Öztaş- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi – erkinous@yahoo.com

Ayşegül Özakyol – Eskişehir Osmangazi  Üniversitesi Tıp Fakültesi – ahozakyol@yahoo.com

Cem Aygün-  Acıbadem Hastanesi Taksim – caygun1@yahoo.com

Ebubekir Şenateş-  Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi – ebubekirsenates@yahoo.com

Meral Akdoğan- Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi – akdmeral@yahoo.com

Yücel Üstündağ-  Bülent Ecevit Üniversitesi Üniversitesi Tıp Fakültesi – drbulentalb@hotmail.com

Remzi Adnan Akdoğan – Recep Tayyip Erdoğan Üni.Tıp Fakültesi – remziadnan@yahoo.com

Abdüllatif Şirin-  İMÜ Göztepe – drabdullatifsirin@gmail.com

Feruze Yılmaz Enç – Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi – feruzey@yahoo.com

Canan Alkım Alataş – Şişli Etfal EAH – alkimca@hotmail.com

Hüseyin Alkım-  Şişli Etfal EAH – alkim65@gmail.com

Ali Rıza Çalışkan – İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi – komamir308@gmail.com

Şükran Köse- Sağlık Bilimleri Üni.Tepecik EAH – sukrankose@yahoo.com

Yüksel Şeçkin- İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi – yuksel_seckin@hotmail.com

Yasin Furkan- Çağın Malatya EAH –  yafur@hotmail.com

Yahya Atayan – Çağın Malatya EAH – yahyaatayan@hotmail.com

Bülent Değertekin- Acıbadem Hastanesi-  degertekinb@hotmail.com