Eğitim ve Burslar
 
Eğitim ve Burslar

Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği Bilimsel Araştırmaları Teşvik İçin Burs Ve Ödüller Yönergesi

Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği aşağıda belirtilen 5 alanda bilimsel çalışmalara maddi destek sağlayacaktır.

1. EASL – AASLD Kongresi Genç Araştırmacı Bursu:

Bu burs için başvuru koşulları: a) EASL – AASLD Kongrelerine sözlü veya poster bildirisi kabul edilmiş olmak b) Çalışmanın Türkiye’de yapılmış olması c) Bildiride birinci isim olmak veya sunumu yapacak kişi olmak d) 40 yaşından küçük olmak. Bu koşulları belgeleyen genç araştırmacının bilimsel kongreye katılması (kongre kaydı, ulaşım, konaklama) Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği tarafından organize edilir. Müracaat olması durumunda her yıl en az bir kişiye bu burs verilir. Müracaat sayısının fazla olması durumunda burs sayısı yönetim kurulunca belirlenir. Çalışması EASL veya AASLD sırasında sözlü sunum olan veya herhangi bir ödül kazanan araştırmacının bir sonraki Ulusal Hepatoloji kongresine katılması (kongre kaydı, ulaşım, konaklama) ve bu çalışmayı orada tekrar sunması Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği tarafından organize edilir.

2. Genç Araştırmacı Yurtdışı Eğitim Bursu:

Bu Burs İçin Başvuru Koşulları: a) Yurtdışında karaciğer hastalıkları ile ilgili bir klinik veya laboratuvara deneyim kazanmak ve araştırma yapmak üzere gitmek b) 45 yaşından küçük olmak c) Gidilecek olan merkezden kabul belgesi elde etmiş olmak d) Yurtdışı eğitim süresinin en az 3 ay olması e) Yurt dışı eğitim bursları 3’er aylık dönemler halinde 12 ay’a kadar uzatılabilir. Her 3 aylık dönem sonunda araştırmacının yapmış olduğu çalışmalara ait bir faaliyet raporunun yönetim kuruluna sunulması gereklidir. Bu koşulları belgeleyen genç araştırmacıya üçer aylık dilimler halinde ayda 1000 Euro (3 ayda 3000 Euro) olmak üzere toplam 12.000 Euro’ya kadar maddi destek sağlanır. Yurt dışı eğitim bursu alanlara Uçak bileti (bir kez gidiş-dönüş olarak) ve sağlık sigortası da TKAD tarafından ödenir.

3. Ulusal Hepatoloji Kongresi En İyi Bildiri Ödülleri:

a) Kongre düzenleme kurulu tarafından, her ulusal kongre için 5’er kişilik sözlü ve poster bildiri ödül komiteleri seçilir. b) Ödül komitelerinin seçtiği en iyi 3 sözlü ve 3 poster bildiriye ödüller aşağıdaki gibi dağıtılır: Sözlü Bildiri:
  • Birinciye 4000 TL
  • İkinciye 3000 TL
  • Üçüncüye 2000 TL
Poster Bildirisi
  • Birinciye 2500 TL
  • İkinciye 2000 TL
  • Üçüncüye 1500 TL

4. Bilimsel Araştırma Projelerine Destek Bursu:

a) Müracaat olması durumunda her yıl en az 1 klinik veya temel bilimler ile ilgili araştırma projesi desteklenecektir. Müracaat sayısının fazla olması durumunda desteklenecek proje sayısı yönetim kurulunca belirlenir. b) Araştırma projeleri karaciğer ve safra yolları fizyolojisi / hastalıkları ile ilgili konularda olmalıdır. c) Başvuru öncesi araştırma projeleri lokal etik kuruldan onay almış olmalıdır. d) Aday başvuru formunda diğer kurum ya da kuruluşlardan aldığı destekleri mutlaka bildirmelidir. e) Desteklenmesine karar verilen çalışmanın sorumlu araştırmacısı çalışma ile ilgili gelişmeleri yıllık rapor halinde derneğimiz yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir. f) Çalışmanın herhangi bir konrede sunulması ve/veya bir dergide makale halinde sunulması durumunda TKAD’dan aldığı desteğin belirtilmesi zorunludur.

5. Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü:

İki ulusal kongre arasındaki sürede, SCI’ ye giren dergilerde, karaciğer ve safra yolları fizyolojisi / hastalıkları ile ilgili konularda orijinal makale olarak çalışması yayınlanmış olan (yayında birinci isim olan) araştırmacılar bu ödül için başvurabilirler. Makalenin birinci ismi ile sorumlu araştırmacısı (correponding author) farklı isimler ise başvuru her iki ismin ortak imzası ile birlikte yapılır. Başvurular Ulusal Hepatoloji Kongresinden önceki bir aylık dönem içinde yapılır. Bilimsel araştırmanın Türkiye’de yapılmış olması gereklidir. Değerlendirme yönetim kurulunca belirlenecek 5 kişilik hakem heyeti tarafından yapılır. Sıralama ölçütü olarak derginin impact faktörü kullanılır.
  1. Seçilen yayın; 7.500
  2. Seçilen yayın; 6.000
  3. Seçilen yayın 5.000 TL ile ödüllendirilir.
Kazananların ödülleri Ulusal Hepatoloji Kongresi sırasında verilir.

Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği Bilimsel Araştırmaları Teşvik İçin Burslar Vermektedir.