Akut Karaciğer Yetmezliği ve Karaciğer Transplantasyonu

Tanım: TKAD bünyesinde kurulmuş olan karaciğer nakli ve akut karaciğer yetmezliği alanında çalışan, çalışmak isteyen ve ilgi duyan üyelerden oluşmuş bir çalışma gurubudur.  

Amaç: AKY ve/veya KN konusunda özelleşmiş ya da ilgi duyan farklı bilim dallarından hekimleri bir araya getirmek. 

Retrospektif ve prospektif ulusal ve uluslararası çalışmaların planlanması ve bilimsel dergilerde yayımlanması ve kongrelerde sunulması

AKY ve KN konusunda bilimsel yazılar ve kılavuzlar hazırlamak. 

AKY için temel hedefler:

 • 1. Akut Karaciğer yetmezliği ile ilgili veri tabanı oluşturmak
 • 2. AKY ulusal verilerin toplanması
 • 3. Verilerin ulusal ve uluslararası toplantılarda sunulması
 • 4. Biyobanka oluşturulması
 • 5. Retrospektik ve prospektif çalışmalar yapılması

        KN için temel hedefler: 

 • 1. Karaciğer nakli ile ilgili veri tabanı oluşturmak
 • 2. Ulusal verilerin toplanması
 • 3. Verilerin ulusal ve uluslararası toplantılarda sunulması
 • 4. Biyobanka oluşturulması- 
  • Pre ve post-transplant kan ve explant karaciğer dokusu
 • 5. Retrospektik ve prospektif çalışmalar yapılması

AKY ve KN özel ilgi alanının faaliyetleri:

AKY ve KN özel ilgi alanı grubu Haziran 2018’de kurulmuştur. AKY ve KN özel ilgi alanı grubu kurulduktan sonra,  özellikle karaciğer nakli ile ilgilenen hepatolog, gastroenterolog, karaciğer nakli cerrahları ve çocuk gastroenterolojisinden konuya ilgi duyan hekimlerle bir çalışma grubu oluşturmuştur. Çalışma grubu üye sayımız giderek artmaktadır. Çalışma grubumuz kurulduktan sonra kolay iletişim ağı kurduk. TKAD web sayfasında grubumuz yer aldı. Üyelerimizle düzenli toplantılar yaptık ve çalışmalar planladık. TKAD Karaciğer nakli sonrası HBIG kullanım kılavuzu hazırladık. TKAD web sitesinde yayımladık ve basılı olarak ta ilgili hekimlerimize dağıttık. Covid 19 pandemisi başlarında gastroenterolog ve hepatolog ve nakil uzmanlarına öneri metni hazırladık ve yayımladık.

TKAD AKY ve KN özel ilgi alanı grubunu yaptığı, devam eden ve planlanan bazı çalışmaları aşağıda verilmiştir. 

  AKY ve KN özel ilgi alanı grubu çalışmaları;

 1. Yapılan çalışmalar
 1. TKAD Karaciğer nakli sonrası HBIG kullanım kılavuzu
 2. The COVID-19 pandemic: Clinical practice advice for gastroenterologists, hepatologists, and liver transplant specialists
 3. Natural outcomes of patıents wıth acute lıver faılure undergoıng lıver transplantatıon: a novel ındex for predıctıng early mortalıty 
 4. Recommendatıons for hepatıtıs b ımmunoglobulın and antıvıral prophylaxıs agaınst hepatıtıs b recurrence
 1. Devam eden çalışmalar
 1. Karaciğer nakli yapılan hastalarda Covid 19 enfeksiyonu
 2. Türkiye’de karaciğer nakli etyolojisinde değişim

 

 1. Planlanan çalışmalar
 1. Karaciğer nakli sonrası gelişen denovo kanserler
 2. Karaciğer nakli sonrası nüks delta enfeksiyonu
 3. Türkiye’de akut karaciğer yetmezliği veri tabanı oluşturma
 4. Türkiye’de karaciğer nakli sonrası gelişen biliyer sorunlar
 5. Eksplant karaciğer ve biyolojik materyal biyobanka oluşturma
 6. Türkiye’de HCC ve karaciğer nakli 

TKAD AKY ve KN özel ilgi alanı grubunun giderek gelişerek ulusal ve uluslararası düzeyde değerli çalışmalar yapması en önemli hedeflerimizdir. Tüm üyelerimizin bu konuda destek vermesini diliyoruz ve önemsiyoruz.

Saygı ve selamlarımızla

TKAD AKY ve KN özel ilgi alanı grubu adına

Prof. Dr. Mesut Akarsu 

Başkan

Mesut Akarsu

 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesimesut.akarsu@deu.edu.tr

Başkan Yardımcısı

İlker Turan

 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

ilkerturan@gmail.com

Sekreterler

Genco Gençdal

 Yeni Yuzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesigencogencdal@yahoo.co.uk
Gökhan Kabaçam Güven Hastanesi Ankaragokhankabacam@yahoo.com
Üyeler   
Gupse Adalı Prof. Dr. İlhan Varank EAHgupseadali@gmail.com
Nafiye Urgancı Şişli Etfal EAHnafiyeurganci@yahoo.com
Aydın Ş. Köksal Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesikoksalas@yahoo.com
Hakan Dursun Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesihadursun@hotmail.com
Yasemin Balaban Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesiyhbalaban@gmail.com
Murat Harputluoğlu İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesimharputluoglu@hotmail.com
Ramazan İdilman Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesiramazan.idilman@medicine.ankara.edu.tr
H. Savaş Göktürk Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesisavasgokturk@yahoo.com
Aysun Çalışkan Kartal Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesiaclskn@hotmail.com
Dinç Dinçer Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesidinc@akdeniz.edu.tr
Murat Taner Gülşen Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesimtgulsen@hotmail.com
Ahmet Gürakar Amerikan Hastanesiagurakar@gmail.com
Nilay Danış Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinilaydanis17@gmail.com
Sadettin Hülagü Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesishulagu@hotmail.com
Murat Dayangaç  Florance Nıgtıngale Hastanesimdayangac@hotmail.com
Ebubekir Şenateş  Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesiebubekirsenates@yahoo.com
Tuba Erürker Öztürk  Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesidrozturktuba@gmail.com
Osman Cavit Özdoğan  Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesidrcemcekic@hotmail.com
Şencan Acar Memorial Ataşehirsancanacar@yahoo.com
Murat Kıyıcı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesimkiyici@uludag.edu.tr
Çiğdem Arıkan İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesicigdemarikanmd@hotmail.com
Kadir Dökmeci Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesiakdokmeci@hotmail.com
Zeki Karasu Ege Üniversitesi Tıp Fakültesizekikarasu@hotmail.com
Fatih Oğuz Önder Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesifatih.onder@acibadem.edu.tr
Sedat Karademir Ankara Güven Hastanesisedatkarademir@gmail.com
Elife Eraslan Yıldırım Beyazıt EAHelifeerarslan@gmail.com
Cemal Nuri Erçin Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesicnercin@hotmail.com
Özlem Durmaz İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi odsuoglu@istanbul.edu.tr

Binnur Pınarbaşı

 İstinya Üniversitesi Tıp Fakültesibinnurcapa@hotmail.com
Murat Akyıldız Koç Üniversitesi Tıp Fakültesiakyildizmr@yahoo.com
Esin Korkut Medipol  Üniversitesi Tıp Fakültesiesinkorkut@hotmail.com
İlgin Özden İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesiiozden@hotmail.com
Figen Özçay Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesifozcay@yahoo.com
Selçuk Haznedaroğlu Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesiselcukhazinedaroglu@yahoo.com 
Feyza Gündüz Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesidrfgunduz@yahoo.com 
Roni Atalay Sağlık Bilimleri Üni. EAHroniatalay@gmail.com
Canan Alkım Alataş Şişli Etfal EAHalkimca@hotmail.com
Halis Şimşek  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesihsimsek@hacettepe.edu.tr
Oya Balcı Sezer Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesioyabalci@yahoo.com
Ömer Topalak Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp F.omer.topalak@deu.edu.tr
Tufan Egeli Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp F.tufan.egeli@deu.edu.tr
Tarkan Ünek Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp F.tarkan.unek@deu.edu.tr
Aylin Bacakoğlu Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp F.aylin.bacakoğlu@deu.edu.tr
Mücahit Özbilgin Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp F.mucahit.ozbilgin@deu.edu.tr
Meral A. Kayhan Ankara Yüksek İht. Has.akdmeral@yahoo.com
Mukaddes Selimoğlu İnönü Üni. Tıp. Fakültesimukadder.selimoglu@inonu.edu.tr
İlgin Özden İstanbul Üniversitesı Tıp Fak.ilginözden@istanbul.edu.tr
Ömer V. Ünalp Ege Üniversitesiomerunalp@gmail.com 
Fahrettin Yıldız Gaziantep Üni. Tıp Fakültesifahrettinyildiz@hotmail.com
Sacid Çoban Gaziantep Üni. Tıp Fakültesisacidcoban@yahoo.com
Yeşim Öztürk Dokuz E. Üni. Tıp Fakültesiyesim.ozturk@deu.edu.tr
Deniz Balcı Ankara Üni. Tıp Fakültesidbalci@medicine.ankara.edu.tr
Alper Uğuz Ege Üni. Tıp Fakültesidralperuguz@yahoo.com
Meltem Koloğlu Ankara Üni. Tıp Fakültesikologlu@medicine.ankara.edu.tr
Murat Zeytunlu Ege Üni. Tıp Fakültesimuratzeytunluomer@gmail.com 
Birkan Bozkurt Florance Nıghtıngale Has.birkan.bozkurt@gmail.com
Sezai Yılmaz İnönü Ün. Tıp Fak.Malatyasezai.yilmaz@inonu.edu.tr
Fatma E. Akın Ankara Atatürk EAHebrudakin@hotmail.com
Murat Kılıç İzmir Kent Hastanesimurat.kiliç@kenthospital
Cihan Ağalar Dokuz Eylül Üni.tıp Fak. Cerrahicihan.agalar@deu.edu.tr
Ayfer Serin Florance Nıghtıngale Has.ayferserin@gmail.com
Tolga Şahin Florance Nıghtıngale Has.drtolgasahin@gmail.com
Fulya Günşar Ege Üniversitesi Tıp Fak.fgunsar@yahoo.com
Murat Aladağ İnönü Üniversitesimurataladag@hotmail.com
Suna Yapalı Acıbadem Üniversitesisunayapali@yahoo.com
Yılmaz Bilgiç İnönü Üniç Tıp Fakültesidrybilgic1975@hotmail.com
Yahya Atayan Malatya EAH gastro.yahyaatayan@hotmail.com
Ali Rıza Çalışkan Adıyaman Üni. Gastro.komamir308@gmail.com
Derya Ari Ankara Bilkent Şehir Has.deryaari@hotmail.com
Ramazan Erdem Er

 

Ankara Üni. Tıp. Fak.ramazanerdemer@hotmail.com
Ela Ekmekcigil Şişli EtfalEekmekcigil@Gmail.Com
Ufuk Avcıoğlu Ondokuz Mayıs Üni. Tıp Fak.Ufukavcioglu@Yahoo.Com