Çalışma Grupları

İlaçlar ve Toksik Hepatit
DILI (Drug Induced Liver Injury) günlük hepatoloji pratiğinde önemli bir yer tutmaktadır.İntrinsik (öngörülebilir) DILI olgularından çok, idiyosenkratik (öngörülemeyen) olgular daha fazla dikkat çekmektedir. Kullanılan ilaçların çok sayıda olması ve özellikle bunlara eklenen hepatotoksik potansiyeli olan herbal ürünlerin varlığı, karaciğer laboratuvar testleri yüksek olan her hastada aklımıza bu durumun gelmesine neden olmaktadır.Bu konuda yapılan çalışmalara bakıldığında;...
Devamını gör
Yağlı Karaciğer Hastalıkları
TKAD Alkol dışı yağlı karaciğer hastalığı (NAFLD) çalışma grubunun amacı NAFLD gelişim mekanizmalarını anlamak, önlemek ve tedavi etmek, ayrıca hastalığın genel sağlık ve sağlık hizmetlerine olan etkilerini değerlendirmektir. NAFLD patogenezi, tanısı, doğal seyri ve tedavi seçenekleri ile ilgili eğitim aktiviteleri düzenlemek ve klinik uygulamalarda kullanılacak kılavuz hazırlanarak bu kılavuzun yaygın bir şekilde tüm ülkede rehber olarak...
Devamını gör
Viral Hepatit
Viral Hepatit Çalışma Grubu Misyon:Viral hepatitler başta hepatit B ve C olmak üzere dünya genelinde 320 milyondan fazla kişiyi etkilemekte; siroz, karaciğer yetmezliği ve hepatoselüler kansere bağlı giderek artan şekilde ölümlere yol açmaktadır. Bu doğrultuda TKAD önderliğinde 2018 yılında Viral Hepatit Eliminasyon programı yayınlanmış ve bu doğrultuda çalışmalar başlanmıştır. Ülkemiz özellikle hepatit B için  endemik...
Devamını gör
Otomimmün Karaciğer ve Biliyer Hastalıklar
Tanım: TKAD bünyesinde kurulmuş olan otoimmün karaciğer hastalıklarıalanında çalışan veya çalışmak isteyen üyelerden oluşmuş bir çalışma gurubudur.Amaç: Otoimmün karaciğer hastalıkları konusuna ilgi duyan gastroenterolojiyan dal asistanı/uzmanı olarak çalışan hekimleri bir araya getirmek.Retrospektif ve prospektif ulusal ve uluslararası çalışmaların planlanması vebilimsel dergilerde yayımlanması ve kongrelerde sunulmasıOtoimmün karaciğer hastalıkları konusunda bilimsel yazılar ve kılavuzlarhazırlamak.Otoimmün karaciğer hastalıkları için temel hedefler:–...
Devamını gör
Karaciğer ve Sirozu Komplikasyonları Grubu
Karaciğer sirozu ve siroz komplikasyonları alanında çalışan, çalışmak isteyen ve ilgi duyanüyelerden oluşmuş TKAD bünyesinde kurulmuş özel ilgi alan çalışma gruplarından biridir. Bu özel ilgi alanı çalışma grubunu farklı merkezlerde görev alan hepatolojiye gönül vermiş 50 gastroenteroloji hekimi oluşturmaktadır.Bu grubun temel amaç ve hedefi siroz ve siroz komplikasyonları konusunda özelleşmiş olarakçalışan ya da ilgi duyan...
Devamını gör
Akut Karaciğer Yetmezliği ve Karaciğer Transplantasyonu
Tanım: TKAD bünyesinde kurulmuş olan karaciğer nakli ve akut karaciğer yetmezliği alanında çalışan, çalışmak isteyen ve ilgi duyan üyelerden oluşmuş bir çalışma gurubudur.  Amaç: AKY ve/veya KN konusunda özelleşmiş ya da ilgi duyan farklı bilim dallarından hekimleri bir araya getirmek. Retrospektif ve prospektif ulusal ve uluslararası çalışmaların planlanması ve bilimsel dergilerde yayımlanması ve kongrelerde sunulmasıAKY ve KN...
Devamını gör
Hepato – Biliyer Neoplazm
Grup Başkanı:   Engin Altıntaş                    Mersin ÜTF                                enginaltintas@gmail.comBaşkan Yardımcısı: Levent Doğanay               Ümraniye EAH                           ldoganay@hotmail.comFatih Güzelbulut ...
Devamını gör
Pediyatrik ve Metabolik Hastalıklar
Pediatrik ve metabolik hastalıklar çalışma grubu,Türkiye’de çocukluk çağında görülen karaciğer hastalıklarının nedenleri, epidemiyolojisi, insidans ve prevalansı, prognozu ve tedavisi ile ilgili verileri bir araya getirerek, kapsamlı sonuçlara ulaşmak amacını taşımaktadır.  Bu sonuçların geleceğe projeksiyonu yapılarak, çocukluk yaş grubundan başlayan bu hastalıkların çocuk-ergen ve erişkin sağlığına etkilerini öngörmek ve takip-tedavi süreçlerini etkileyebilecek bilgiler sağlamak mümkün olacaktır.Wilson...
Devamını gör