Çalışma Grupları

İlaçlar ve Toksik Hepatit
DILI (Drug Induced Liver Injury) günlük hepatoloji pratiğinde önemli bir yer tutmaktadır. İntrinsik (öngörülebilir) DILI olgularından çok, idiyosenkratik (öngörülemeyen) olgular daha fazla dikkat çekmektedir. Kullanılan ilaçların çok sayıda olması ve özellikle bunlara eklenen hepatotoksik potansiyeli olan herbal ürünlerin varlığı, karaciğer laboratuvar testleri yüksek olan her hastada aklımıza bu durumun gelmesine neden olmaktadır. Bu konuda yapılan...
Devamını gör
Yağlı Karaciğer Hastalıkları
TKAD Alkol dışı yağlı karaciğer hastalığı (NAFLD) çalışma grubunun amacı NAFLD gelişim mekanizmalarını anlamak, önlemek ve tedavi etmek, ayrıca hastalığın genel sağlık ve sağlık hizmetlerine olan etkilerini değerlendirmektir. NAFLD patogenezi, tanısı, doğal seyri ve tedavi seçenekleri ile ilgili eğitim aktiviteleri düzenlemek ve klinik uygulamalarda kullanılacak kılavuz hazırlanarak bu kılavuzun yaygın bir şekilde tüm ülkede rehber...
Devamını gör
Viral Hepatit
Viral Hepatit Çalışma Grubu Misyon: Viral hepatitler başta hepatit B ve C olmak üzere dünya genelinde 320 milyondan fazla kişiyi etkilemekte; siroz, karaciğer yetmezliği ve hepatoselüler kansere bağlı giderek artan şekilde ölümlere yol açmaktadır. Bu doğrultuda TKAD önderliğinde 2018 yılında Viral Hepatit Eliminasyon programı yayınlanmış ve bu doğrultuda çalışmalar başlanmıştır. Ülkemiz özellikle hepatit B için ...
Devamını gör
Otomimmün Karaciğer ve Biliyer Hastalıklar
Tanım: TKAD bünyesinde kurulmuş olan otoimmün karaciğer hastalıklarıalanında çalışan veya çalışmak isteyen üyelerden oluşmuş bir çalışma gurubudur.Amaç: Otoimmün karaciğer hastalıkları konusuna ilgi duyan gastroenterolojiyan dal asistanı/uzmanı olarak çalışan hekimleri bir araya getirmek.Retrospektif ve prospektif ulusal ve uluslararası çalışmaların planlanması vebilimsel dergilerde yayımlanması ve kongrelerde sunulmasıOtoimmün karaciğer hastalıkları konusunda bilimsel yazılar ve kılavuzlarhazırlamak.Otoimmün karaciğer hastalıkları için temel hedefler:–...
Devamını gör
Karaciğer ve Sirozu Komplikasyonları Grubu
Tanım: TKAD bünyesinde kurulmuş olan karaciğer nakli ve akut karaciğer yetmezliği alanında çalışan, çalışmak isteyen ve ilgi duyan üyelerden oluşmuş bir çalışma gurubudur.Amaç: AKY ve/veya KN konusunda özelleşmiş ya da ilgi duyan farklı bilim dallarından hekimleri bir araya getirmek.Retrospektif ve prospektif ulusal ve uluslararası çalışmaların planlanması ve bilimsel dergilerde yayımlanması ve kongrelerde sunulmasıAKY ve KN...
Devamını gör
Akut Karaciğer Yetmezliği ve Karaciğer Transplantasyonu
Tanım: TKAD bünyesinde kurulmuş olan karaciğer nakli ve akut karaciğer yetmezliği alanında çalışan, çalışmak isteyen ve ilgi duyan üyelerden oluşmuş bir çalışma gurubudur.   Amaç: AKY ve/veya KN konusunda özelleşmiş ya da ilgi duyan farklı bilim dallarından hekimleri bir araya getirmek.  Retrospektif ve prospektif ulusal ve uluslararası çalışmaların planlanması ve bilimsel dergilerde yayımlanması ve kongrelerde sunulması...
Devamını gör
Hepato – Biliyer Neoplazm
Grup Bşk.: Hikmet Akkız Bşk. Yrd.: Engin Altıntaş   Mersin Üni. Tıp Fak.                enginaltintas@gmail.com;enginaltintas@mersin.edu.tr Sekreterler: Levent Doğanay Ümraniye Eah                ldoganay@hotmail.com Fatih Güzelbulut      SBÜ Haydarpaşa Numune                fguzelbulut@hotmail.com DR.İBRAHİM HATEMİ İÜ. CERRAHPAŞA TIP FAK. ihatemi@yahoo.com DR.KEMAL YILDIZ BEYLİKDÜZÜ MEDICANA INTER. kemalyildiz571@gmail.com ENVER ÜÇBİLEK MERSİN ÜNİ. TIP FAK. enucbilek@hotmail.com,enucbilek@mersin.edu.tr AHMET GÜRAKAR AMERİKA agurakar@gmail.com DR.SADETTİN HÜLAGÜ KOCAELİ ÜNİ TIP FAK.( REKTÖR)...
Devamını gör
Pediatrik ve Metabolik Hastalıklar
Pediatrik ve metabolik hastalıklar çalışma grubu, Türkiye’de çocukluk çağında görülen karaciğer hastalıklarının nedenleri, epidemiyolojisi, insidans ve prevalansı, prognozu ve tedavisi ile ilgili verileri bir araya getirerek, kapsamlı sonuçlara ulaşmak amacını taşımaktadır.  Bu sonuçların geleceğe projeksiyonu yapılarak, çocukluk yaş grubundan başlayan bu hastalıkların çocuk-ergen ve erişkin sağlığına etkilerini öngörmek ve takip-tedavi süreçlerini etkileyebilecek bilgiler sağlamak mümkün...
Devamını gör
Moleküler Hepatoloji ve Hepatik Fibrozis
Moleküler Hepatoloji ve Hepatik Fibrozis  Başkan  Mithat Bozdayı  Hepatoloji Enstitüsü Ankara Üniv. bozdayi@medicine.ankara.edu.tr  Başkan Yardımcısı  Mevlüt Başkol  Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi mbaskol@erciyes.edu.tr  Sekreterler  Murat Harputluoğlu  İnönü  Üniversitesi Tıp Fakültesi mharputluoglu@hotmail.com  Serkan Yaraş  Mersin  Üniversitesi Tıp Fakültesi drserkan1975@hotmail.com  Üyeler  Özlem Durmaz Uğurcan  İstanbul  Üniversitesi Tıp Fakültesi odsuoglu@istanbul.edu.tr  Seren Özenirler  Gazi  Üniversitesi Tıp Fakültesi serenozenir@yahoo.com  Nuray Yazıhan  Ankara  Üniversitesi Tıp Fakültesi nurayyazihan@yahoo.com  Tuba Erürker Öztürk  Uşak Üniversitesi...
Devamını gör