Yağlı Karaciğer Hastalıkları
TKAD Alkol dışı yağlı karaciğer hastalığı (NAFLD) çalışma grubunun amacı NAFLD gelişim mekanizmalarını anlamak, önlemek ve tedavi etmek, ayrıca hastalığın genel sağlık ve sağlık hizmetlerine olan etkilerini değerlendirmektir. NAFLD patogenezi, tanısı, doğal seyri ve tedavi seçenekleri ile ilgili eğitim aktiviteleri düzenlemek ve klinik uygulamalarda kullanılacak kılavuz hazırlanarak bu kılavuzun yaygın bir şekilde tüm ülkede rehber olarak kullanılması amaçlanmıştır. NAFLD ile ilgili bilimsel araştırmaları planlamak, arttırmak, desteklemek ve sonuçların hem sağlık hizmeti veren hem de genel popülasyona ulaşmasını sağlamak amacıyla ulusal ve uluslararası merkezlerle iş birliği yaparak çalışmalar yapılmış ve NAFLD alanında uluslarası klinik araştırmalara (Faz 2 ve Faz 3) ülkemizin de katılımı sağlanmış ve ulusal “NAFLD Klinik Rehberini” yayınlamıştır.