Yağlı Karaciğer Hastalıkları

TKAD Alkol dışı yağlı karaciğer hastalığı (NAFLD) çalışma grubunun amacı NAFLD gelişim mekanizmalarını anlamak, önlemek ve tedavi etmek, ayrıca hastalığın genel sağlık ve sağlık hizmetlerine olan etkilerini değerlendirmektir.

 NAFLD patogenezi, tanısı, doğal seyri ve tedavi seçenekleri ile ilgili eğitim aktiviteleri düzenlemek ve klinik uygulamalarda kullanılacak kılavuz hazırlanarak bu kılavuzun yaygın bir şekilde tüm ülkede rehber olarak kullanılması amaçlanmıştır.

NAFLD ile ilgili bilimsel araştırmaları planlamak, arttırmak, desteklemek ve sonuçların hem sağlık hizmeti veren hem de genel popülasyona ulaşmasını sağlamak amacıyla ulusal ve uluslararası merkezlerle iş birliği yaparak çalışmalar yapılmış ve NAFLD alanında uluslarası klinik araştırmalara (Faz 2 ve Faz 3) ülkemizin de katılımı sağlanmış ve ulusal “NAFLD Klinik Rehberini” yayınlamıştır.

Başkan

Yusuf  Yılmaz –  Marmara ÜTF – dryusufyilmaz@gmail.com

Başkan Yardımcısı

Tarkan Karahan –  Gazi ÜTF – tkarakan@gmail.com

Murat Kıyıcı – Uludağ ÜTF – aysenuncuoglu@hotmail.com

Sekreterler

Gupse  Adalı –  Prof. Dr. İlhan Varank EAH –  gupseadali@gmail.com

Nilay Danış – Ege ÜTF – sezginvatansever19@gmail.com

Kadir Öztürk – Gülhane EAH -kadirozturk3041@gmail.com 

Üyeler

Özlem Durmaz Uğurcan – İstanbul Tıp Fakültesi – odsuoglu@istanbul.edu.tr

Yasemin Balaban-  Hacettepe ÜTF – ybalaban@superonline.com

Mehmet Koruk -Gaziantep ÜTF – mehmet.koruk@yahoo.com

Hakan Dursun – Ankara ÜTF – hadursun@hotmail.com

Mesut Akarsu – Dokuz Eylül ÜTF – mesut.akarsu@deu.edu.tr

Ramazan İdilman-  Ankara ÜTF – Ramazan.Idilman@medicine.ankara.edu.tr

Aysun Çalışkan Kartal – Ankara ÜTF – aclskn@hotmail.com

Dinç  Dinçer – Akdeniz ÜTF – dinc@akdeniz.edu.tr

Vedat Göral – İstanbul Medipol ÜTF – vegoral@hotmail.com

Seren  Özenirler –  Gazi Üniversitesi (Emekli) – aclskn@hotmail.com

Ebubekir  Şenateş –  Medeniyet ÜTF – ebubekirsenates@yahoo.com

Serkan Yaraş – Mersin ÜTF –  hakkiz@superonline.com

Fatih Karakaya – Ankara ÜTF – mfkarakaya@yahoo.com

Ahmet Uygun – Gülhane EAH –  sabiye4@hotmail.com

Nuray Yazıhan – Ankara ÜTF – nurayyazihan@yahoo.com

Salih Boğa – Şişli Hamidiye EAH – salihboga@yahoo.com

Engin  Altıntaş – Mersin ÜTF –  enginaltintas@gmail.com

Arif  M. Coşa – Karadeniz Teknik ÜTF – arif@doctor.com

Ayşe Kefeli -Gaziosmanpaşa ÜTF – aysekefeli@hotmail.com

Mustafa Torun – Medigün Hastanesi  – mtorun3@mynet.com

Fatih Oğuz Önder – Acıbadem ÜTF -OGUZ.ONDER@gmail.com

Suna Yapal- Acıbadem ÜTF – afagan@medipol.edu.tr

Emel  Ahıshalı – Koç ÜTF – emelahıshali@hotmail.com

Fatih  Eren- Marmara ÜTF – fatiheren@marmara.edu.tr

Fehmi Ateş – Mersin ÜTF – drfehmiates@hotmail.com

Tuğrul  Purnak – Hacettepe ÜTF – tugrul.purnak@hacettepe.edu.tr

Fulya  Gülerman – Kırıkkale ÜTF –  fulyagulerman@yahoo.com

Çiğdem   Ecevit – SBÜ Dr. Behçet Uz EAH – ctecevit@gmail.com

İbrahim Halil Bahçecioğlu – Fırat ÜTF – ihbahcecioglu@yahoo.com

Ayhan  Balkan –  Gaziantep ÜTF – dr.ayhanbalkan@hotmail.com

Murat Saruç – Bakırköy Acıbadem Hastanesi – babbaysal@gmail.com

Yüksel  Güleryüzlü – Muğla Sıtkı Koçman Üni.EAH – yukselguleryuzlu@hotmail.com

Funda Yılmaz – Ege ÜTF – zakkan2000@yahoo.com

Yaşar  Yoğun – Gebze Fatih Devlet Hastanesi – yyogun@hotmail.com

Metin Başaranoğlu – Bezmialem Vakıf ÜTF – metin_basaranoglu@yahoo.com

Müjdat  Zeybel – Koç ÜTF – mzeybel@ku.edu.tr

Nafiye Urgancı – Şişli Etfal EAH – nafiyeurganci@yahoo.com

Cumali Efe – Diyarbakır E.A.H. – drcumi21@hotmail.com

Cem Aygün – Acıbadem Hastanesi – caygun1@yahoo.com

Osman Özdoğan -Mersin ÜTF – drncandir@yahoo.com

Enver Üçbilek – Mersin ÜTF – enucbilek@hotmail.com

Sezin  A. Akman – Balıkesir ÜTF – aa.sezin@gmail.com

Yeşim Öztürk – Dokuz Eylül ÜTF – yesimzaferozturk@gmail.com

İlkay İdilman -Hacettepe ÜTF –  ipolater@yahoo.com

Muşturay Karçaltınçaba –  Hacettepe ÜTF – musturayk@yahoo.com

Remzi  Adnan Akdoğan –  Recep Tayyip Erdoğan ÜTF – remziadnan@yahoo.com

Abdüllatif Şirin – İmü Göztepe – drabdullatifsirin@gmail.com

İlker Şen – Şişli Etfal EAH – drilkersen@gmail.com

Halis Şimşek –  Hacettepe ÜTF – hsimsek@hacettepe.edu.tr

Figen Özçay –  Başkent ÜTF – fozcay@yahoo.com