Pediyatrik ve Metabolik Hastalıklar

Pediatrik ve metabolik hastalıklar çalışma grubu,

Türkiye’de çocukluk çağında görülen karaciğer hastalıklarının nedenleri, epidemiyolojisi, insidans ve prevalansı, prognozu ve tedavisi ile ilgili verileri bir araya getirerek, kapsamlı sonuçlara ulaşmak amacını taşımaktadır.  Bu sonuçların geleceğe projeksiyonu yapılarak, çocukluk yaş grubundan başlayan bu hastalıkların çocuk-ergen ve erişkin sağlığına etkilerini öngörmek ve takip-tedavi süreçlerini etkileyebilecek bilgiler sağlamak mümkün olacaktır.

Wilson hastalığı özel ilgi alanı çalışma grubu:

sanılanın aksine ülkemizde sık görülen, hem çocuk hem erişkinlikte karşımıza çıkabilen ve birçok değişik yüz sergileyip farklı klinik tablolara yol açabilen genetik geçişli bakır metabolizması bozukluğu Wilson hastalığı için öncelikle oluşturulmuştur. Veri tabanında 1000 hastayı aşan sayıda hasta kayda geçirilmiş, hastalığın epidemiyolojisi, prognozu ve tedavisi ile ilgili bilgiler işlenmiştir. 21.06.2021 de zoom üzerinden ‘’Wilson hastalığı farkındalık toplantısı’’ düzenlenmiş ve çok sayıda katılımcı tarafından takip edilmiştir.

Gelecekte,  viral hepatitler, otoimmün hepatit, akut karaciğer yetmezliği, metabolik ve genetik hastalıklar, örneğin alfa-1 antitripsin eksikliği, glikojen depo hastalıkları, mitokondrial hastalıklar, genetik-kolestazla seyreden diğer hastalıklar bu çalışma grubunun özel ilgi alanında olacaktır.

Başkan

Dr. Çiğdem Arıkan 

 

Koç ÜTF

 

cigdemarikanmd@gmail.com

Başkan Yardımcısı

Dr. Zarife Kuloğlu

Dr.Sinan Sarı

 

Ankara ÜTF               

Gazi ÜTF

zarifekuloglu@yahoo.com

drsinansari@gmail.com

Sekreterler

Dr. Ahmet Baştürk

Dr. Hayriye Hızarcı Gülşen

Dr.Hasret Civan Ayyıldız 

 

Gaziantep ÜTF 

Hacettepe ÜTF

Sadi Konuk EAH

 

drahmetbasturk@hotmail.com

hayriyegulsen@gmail.com

hasretayyildiz@yahoo.com

Onursal Başkan

Figen Özçay

 

Başkent ÜTF

 

fozcay@yahoo.com

Üyeler

 

 

Nafiye Urgancı

Şişli Etfal Hastanesi

nafiyeurganci@yahoo.com

Mustafa Torun

Medigün Üniversitesi Tıp Fakültesi 

mtorun3@mynet.com

Halil Haldun Emiroğlu

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

haldunemiroglu@hotmail.com

Tuba Erürker Öztürk

Uşak Üniversitesi EAH

drozturktuba@gmail.com

Zeren  Barış

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi

zeren_baris@yahoo.com

Özlem Durmaz Uğurcan

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi

odsuoglu@istanbul.edu.tr

Ceyda Tuna Kırsaçlıoğlu

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

ceytun@yahoo.com

Aydan  Kansu Tanca

Ankara Üniv.Tıp Fak.

aydankansu@gmail.com

Sabite Kaçar

Türkiye Yüksek İhtisas Has.

sabkacar@yahoo.com

Hasan Özkan

Ankara Üniv.Tıp Fak. Gastro B.D Cebeci

dr@hasanozkan.com

Ödül Eğritaş

Gazi Üni Tıp Fak.Gas.

odulmd2003@yahoo.com

Buket  Dalgıç

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

buketaltuntas@hotmail.com

Mithat Bozdayı 

Hepatoloji Enstitüsü Ankara Üniv.

bozdayi@medicine.ankara.edu.tr

Makbule  Eren

Medipol Sağlık Grubu

makbule99@yahoo.com

Çiğdem Ecevit

SBÜ Dr. Behçet Uz EAH

ctecevit@gmail.com

Kadir Demir

İstanbul . Tıp Fak

kadirdmr@yahoo.com

Yeşim Öztürk

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

yesimzaferozturk@gmail.com

Ayşe Selimoğlu

Memorıal Hastanesi

ayseselimoglu@hotmail.com

 Aysel Ünlüsoy  Aksu                                           

Sami  Ulus  Çoçuk  Has.

ayselun@yahoo.com

Oya Balcı Sezer

Başkent Üniversitesi Tıp Fak.Çocuk Gas.

oyabalci@yahoo.com

Yaşar Doğan

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 

yasardogan@ttmail.com

Şamil Hızlı                                           

 Yıldırım Beyazıt Üni. Çocuk Gast.        

shizli@yahoo.com

Aylin Yücel

Konya EAH Çocuk Gast.

ayucel82@hotmail.com

Figen Gürakan

Amerikan Hastanesi             

figeng@amerikanhastanesi.org

İlknur Varol               

İnönü   Üniversitesi Tıp Fakültesi     

drivarol@yahoo.com

Meltem Gümüş

Konya EAH Çocuk Gast.

meltemdorum@gmail.com

Yasemin Balaban

Hacettepe Tıp Fakültesi

yhbalaban@gmail.com

Zeynep Melekoğlu Ellik