The British Association for the Study of the Liver (BASL)
The British Association for the Study of the Liver (BASL) İngiliz ulusal karaciğer hastalıkları derneği olup hastalara en iyi bakımı sağlayabilmek için karaciğer hastalıklarının patoloji ve biyolojisini daha iyi öğrenebilmeyi ve karaciğer hastalıkları hakkında bilgi birikimini artırmayı hedefleyen bir dernektir. Derneğin klinik ve temel araştırmalar ile ilgili aktif çalışan 1000’in üzerinde üyesi vardır. Derneğin başkanı 2019 yılından beri Nottingham Üniversitesinden Prof Dr  Guru Aithal’dır. Derneğin;  İngiliz Karaciğer Hemşireleri , Viral Hepatit, Karaciğer transplantasyonu ve Karaciğer İlaç grubu olarak 4 alt derneği mevcuttur.Türk Karaciğer Araştırmaları Derneğimiz de BASL ile işbirliği ve ortak çalışmalar yapmak  istemektedir. Bu bağlamda 12-13 Mart 2021 de BASL ve TASL işbirliği ile toksik karaciğer hastalıklarının her yönü ile tartışıldığı , çalışmalarımızın sunulduğu online olarak başarılı bir toplantı yapılmıştır. Derneğimizin BASL ile birlikte özellikle de Toksik karaciğer hastalıklarında genetik yatkınlık ile ilgili ileri çalışma planları mevcuttur.
EN TR