Asian Pacific Association for the Study of Liver (APASL)

Asian Pacific Association

Asian Pacific Association for the Study of Liver (APASL), 1978 yılında Singapur’da kurulmuş bir karaciğer hastalıkları eğitim ve araştırma derneği olup kuzeyde Manchuria ‘dan güneyde Avustralya’ya, doğuda Pasifik adalarından  batıda Türkiye’ye kadar olan alanı kapsar. APASL’ın ana hedefi, en yeni bilimsel gelişmeler, hepatology biliminin eğitimi, bilgi aktarımı ve konsensüs oluşmasını sağlamak, karaciğer hastalıklarında pratik uygulamaları cesaretlendirmek ve tüm bölgedeki klinisyenler ve bilim insanları arasında bilimsel alışmaları koordine etmektir. APASL’ın üyeleri belgelendirilmiş bilimsel yayınlarına bakılarak seçilir. Mentor’luk, Bilgi paylaşımı, profesyonel büyümeye ve gelişmeye zaman harcama APASL’ın ve üyelerinin temel değerleridir.

APASL

Bu güne kadar APASL’ın Türkiyede, 2015 yılında yıllık olağan toplantısı,2009 ve 2018 yıllarında iki adet “single topic” toplantıları yapılmıştır. 2022 yılında bir single topic toplantısı yapılacaktır.

APASL-TASL İlişkileri

APASL-TASL ilişkilerinin geliştirilmesine hizmet etmek ülkemizin karaciğer hastalıklarının tanı ve tedavisine katkıda bulunacaktır. Bu amaca yönelik gayret sarfedilmelidir. Saygılarımla

Prof Dr Necati Örmeci

EN TR