Üyelik Formu


**6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ilgili hükümleri gereğince, yukarıda verdiğim kişisel bilgilerin TÜRK KARACİĞER ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ tarafından kendi sistem ve kayıtlarına işlenmesi, dernek faaliyetlerinin duyurulması amacıyla kullanılması, sms veya mail yoluyla bilgilendirme yapılması ve derneğin bilgi vermekle yükümlü olduğu resmi kurumlarla paylaşması konusunda açık izin ve onay veriyorum.