Türkiye Kronik Viral Hepatit Tanı Ve Tedavi Rehberi 2017

Değerli Meslektaşlarımız;

Kılavuzlar; hem hastalıkların tanı ve tedavilerini yönetmemizde bizlere, hem de geri ödeme ve onaylanma süreçlerinde olmak üzere resmi otoritelere yol göstericidir. Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği ve Viral Hepatitle Savaşım Derneği’nin işbirliği ile “Viral hepatit B, D ve C; Tanı ve Tedavi Rehberleri”nin ilki 2015 yılında hazırlanmıştı. Ülkemizde karaciğer sağlığını tehdit eden en önemli risk faktörlerinden olan viral hepatitler, aynı zamanda bilim alanımızın en dinamik konularının başında gelmektedir. Dolayısı ile değişen tanı ve tedavi bilgilerine göre kılavuzların güncellenmesi ihtiyacı ortadadır.

24 Aralık 2016’da gerçekleştirdiğimiz “Türkiye Viral Hepatit Tanı ve Tedavi Rehberi Güncellemesi 2017” çalışma toplantısında viral hepatit B, D ve C ile ilgili, tanı-hastanın değerlendirilmesi-tedavi-tedavi sırasında ve sonrasında takip konuları olmak üzere konuyla ilgili tüm taraflar bir araya gelip, bir bütünlük içinde çalışılarak kılavuzun esasları belirlenmiştir. Bunun için TKAD ve VHSD üyelerinden karma olarak oluşturulmuş 3 ayrı çalışma grubu, (Grup I: Kronik Hepatit B ve D; Grup II: Kronik Hepatit C – Tedavi öncesi değerlendirme (tarama, akut-kronik hepatit C tanısı, tedavi indikasyonları, tedaviye hazırlama), Tedavi sırasında ve Tedavi sonrasında hastanın takibi; Grup III: Kronik Hepatit C – Tedavi) önce kendi aralarında uzlaşmışlar, daha sonra da tüm katılımcıların onayı ile kılavuzun esaslarına son şekli verilmiştir.

Bu esaslar doğrultusunda her grup kendi içinde uzlaştığı bir metin oluşturmuş, daha sonra bunu tüm grubun onayına sunmuştur. Gelen eleştirilerle son şeklini alan metinlerde minimum %70 uzlaşma şartı aranmıştır. Rehberimizin hazırlanmasında yol göstericimiz başta EASL, AASLD ve APASL olmak üzere uluslararası kabul gören kılavuzlardır. Tedavi rejimi olarak; FDA, EMA ve Japonya, Kanada, Avustralya tarafından onaylı ilaçlar önerilmiştir.

“Türkiye Viral Hepatit Tanı ve Tedavi Rehberi 2017”nin hepimize yararlı olmasını dileriz.

Türkiye Kronik Viral Hepatit Tanı ve Tedavi Rehberi 2017 Ve Hepatit C Tedavi Kılavuzu 2017

Türkiye Kronik Viral Hepatit Tanı ve Tedavi Rehberi 2017 Ve Hepatit C Tedavi Kılavuzu 2019 (yeni)