Yönetim Kurulu
TKAD
Yönetim Kurulu
Prof. Dr. Ramazan İdilman
Başkan
Prof. Dr. Zeki Karasu
2. Başkan
Prof. Dr. Fulya Günşar
Genel Sekreter
Prof. Dr. Murat Akyıldız
Sayman ve A. Sekreteri
Prof. Dr. Sabahattin Kaymakoğlu
Üye
Prof. Dr. Mehmet Demir
Üye
Mesut Akarsu
Üye
TKAD
Denetleme Kurulu
Prof. Dr. Ömer Topalak
Üye
Prof. Dr. İbrahim Hatemi
Üye
Prof. Dr. Mehmet Koruk
Üye
TKAD
Onur Kurulu
Prof. Dr. Atilla Ökten
Üye
Prof. Dr. Nurdan Tözün
Üye
Prof. Dr. Abdülkadir Dökmeci
Üye