E-Bülten 5. Sayı /2013
Karaciğer transplantasyonu karaciğer yetmezliği hastaların tedavisinde çığır açmış bir yöntem olarak giderek yaygınlaşan bir tedavi modalitesidir. İmmünosupresif tedavilerde ve cerrahi teknikte sağlanan ilerlemeler neticesinde, hasta sağ kalımı ve yaşam kalitesi bakımından son derece iyi bir düzeye gelinmiştir.

e-bulten-5-sayi

E-Bülten 5. Sayı İndir

EN TR