tr en

Başkan

Dr. Figen Özçay

Başkent Üni. fozcay@yahoo.com

Başkan Yardımcısı

Dr.Çiğdem Arıkan

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi cigdemarikanmd@gmail.com

Sekreterler

Dr. Zarife Kuloğlu   

Ankara Üniversitesi Tıp Fak.             zarifekuloglu@yahoo.com

Dr. Sinan Sarı      

Gazi Üniversitesi Tıp Fak.       drsinansari@gmail.com

 

 

Üyeler

 

 

Nafiye Urgancı

Şişli Etfal Hastanesi

nafiyeurganci@yahoo.com

Mustafa Torun

Medigün Üniversitesi Tıp Fakültesi 

mtorun3@mynet.com

Halil Haldun Emiroğlu

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

haldunemiroglu@hotmail.com

Tuba Erürker Öztürk

Uşak Üniversitesi EAH

drozturktuba@gmail.com

Zeren  Barış

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi

zeren_baris@yahoo.com

Özlem Durmaz Uğurcan

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi

odsuoglu@istanbul.edu.tr

Ceyda Tuna Kırsaçlıoğlu

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

ceytun@yahoo.com

Aydan  Kansu Tanca

Ankara Üniv.Tıp Fak.

aydankansu@gmail.com

Sabite Kaçar

Türkiye Yüksek İhtisas Has.

sabkacar@yahoo.com

Hasan Özkan

Ankara Üniv.Tıp Fak. Gastro B.D Cebeci

dr@hasanozkan.com

Ödül Eğritaş

Gazi Üni Tıp Fak.Gas.

odulmd2003@yahoo.com

Buket  Dalgıç

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

buketaltuntas@hotmail.com

Mithat Bozdayı 

Hepatoloji Enstitüsü Ankara Üniv.

bozdayi@medicine.ankara.edu.tr

Makbule  Eren

Medipol Sağlık Grubu

makbule99@yahoo.com

Çiğdem Ecevit

SBÜ Dr. Behçet Uz EAH

ctecevit@gmail.com

Kadir Demir

İstanbul . Tıp Fak

kadirdmr@yahoo.com

Yeşim Öztürk

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

yesimzaferozturk@gmail.com

Ayşe Selimoğlu

Memorıal Hastanesi

ayseselimoglu@hotmail.com

 Aysel Ünlüsoy  Aksu                                           

Sami  Ulus  Çoçuk  Has.

ayselun@yahoo.com

Oya Balcı Sezer

Başkent Üniversitesi Tıp Fak.Çocuk Gas.

oyabalci@yahoo.com

Yaşar Doğan

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 

yasardogan@ttmail.com

Şamil Hızlı                                           

 Yıldırım Beyazıt Üni. Çocuk Gast.        

shizli@yahoo.com

Aylin Yücel

Konya EAH Çocuk Gast.

ayucel82@hotmail.com

Figen Gürakan

Amerikan Hastanesi             

figeng@amerikanhastanesi.org

İlknur Varol               

İnönü   Üniversitesi Tıp Fakültesi     

drivarol@yahoo.com

Meltem Gümüş

Konya EAH Çocuk Gast.

meltemdorum@gmail.com

Yasemin Balaban

Hacettepe Tıp Fakültesi

yhbalaban@gmail.com

Zeynep Melekoğlu Ellik

Ankara Üni. Tıp. Fak.

zeynepmelekoglu33@hotmail.com

Neslihan Ekşi

Hatay Dev. Has.

neslihaneksi@gmail.com

 

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Moleküler Hepatoloji ve Hepatik Fibrozis

...

Viral Hepatit

...