tr en

Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Ramazan İdilman

Başkan

Prof. Dr. Zeki Karasu

2. Başkan

Prof. Dr. Fulya Günşar

Genel Sekreter

Prof. Dr. Murat Akyıldız

Sayman ve A. Sekreteri

Prof. Dr. Sabahattin Kaymakoğlu

Üye

Prof. Dr. Mehmet Demir

Üye

Mesut Akarsu

Üye

Denetleme Kurulu

Prof. Dr. Ömer Topalak

Üye

Prof. Dr. İbrahim Hatemi

Üye

Prof. Dr. Mehmet Koruk

Üye

Onur Kurulu

Prof. Dr. Atilla Ökten

Üye

Prof. Dr. Nurdan Tözün

Üye

Prof. Dr. Abdülkadir Dökmeci

Üye