AASLD – TASL Digital Hepatology Connect
Değerli Üyelerimiz, Derneğimiz Avrupa Karaciğer Derneği (EASL), Amerikan Karaciğer Derneği (AASLD) ve Uluslararası Karaciğer Transplantasyon Derneği (ILTS) gibi uluslararası paydaşları ile birlikte her yıl ortak bilimsel toplantılar yapmaktadır. Bu uluslararası paydaşların arasına önümüzdeki yıl İngiliz Karaciğer Derneği’de (BASL) katılacağını memnuniyetle bildiririz.  

TASL Digital Hepatology Connect  Toplantısı

TKAD, 2017 yılından beri AASLD ile birlikte, iki yılda bir ortak bilimsel toplantılar yapmaktadır. “AASLD-TASL Connect Meeting” toplantılarının amacı, AASLD kongresine ülkemizden ve komşu ülkelerden katılamayan araştırmacıları, hekimleri ve konu ile ilgilenen uzmanları, Batı ve Doğu arasında köprü görevi olan İstanbul’da bir araya getirerek, AASLD kongresinde konuşulan önemli konuları, aynı kişiler tarafından yeniden sunulması, ilgili konularda bölgesel verilerin sunulması ve fikir alış-verişinde bulunulmasıdır. Bu ortak toplantılar AASLD toplantısının bitiminden hemen sonra planlanmakta ve AASLD konuşulan 4 ya da 5 sıcak konu başlığı AASLD TASL “Connect” toplantısı için seçilmektedir. Seçilen bu konular AASLD’den ve TASL’dan konusunda deneyimli çok değerli konuşmacılar tarafından sunulmakta, katılımcılar ile interaktif olarak tartışılmaktadır. Bununla birlikte yan dal araştırma görevliler için “Trainee Workshop” başlığında bir panel düzenlenmektedir. Bu panelde, AASLD fakülte üyeleri, araştırma görevlilerine bilimsel araştırmaya katılma, araştırmanın başlatılması, yürütülmesi, başarılı bir şekilde sonuçlandırılması, uluslararası dergiye yazılması, ulusal ve uluslararası araştırma desteklerine başvuru hazırlanması gibi konularda önemli noktaları kendi deneyimleri ışığında aktarırlar. Sizlerden gelen güzel geri bildirimler doğrultusunda her iki derneğin Yönetim Kurulları bu toplantıların düzenli olarak devam edilmesi yönünde karar almışlardır. COVID pandemisinde de bu toplantılara ara verilmeden devam edilmesi kararlaştırılmıştır. Bildiğiniz gibi 15-16 Ocak 2021 tarihleri arasında “AASLD-TASL Digital Hepatology Connect” toplantısı dijital ortamda yapılacaktır. Her iki derneğin yönetimi bu toplantılara oldukça değer vermektedir. Ocak ayında yapılacak “Connect” toplantısında tam 12 AASLD fakülte üyesi bizlerle birlikte olacaktır. AASLD yeni Yönetim Kurulu üyelerinin hemen hemen tamamı bu ortak toplantıya katılacakladır.

AASLD kongresi

Değerli katılımcılar, bildiğiniz gibi 13-16 Kasım 2020 tarihinde AASLD 2020 “TLMdX Digital Experience” toplantısı yapıldı. AASLD kongresi ilk defa dijital ortamda oldu. Önceki yıllarda yüz-yüze yapılan AASLD kongrelerine çeşitli nedenlerden dolayı, çok istenilmesine rağmen ne yazık ki ülkemizden çok sınırlı sayıda uzman katılabilmekteydi. Gastroenteroloji yan dal araştırma görevlileri ve uzmanları, hatta öğretim üyelerinin büyük bir kısmı ne yazık ki AASLD toplantılarına katılamamaktaydı. AASLD Yönetim Kurulu ile yaptığımız görüşmeler sonucunda, 15-16 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacak olan “AASLD TASL Digital Hepatology Connect” toplantısına kayıt yaptıranlara aynı zamanda AASLD 2020, TLMdX toplantısına ücretsiz katılım sağlanması konusunda anlaşıldı. Böylece, ilk defa bir AASLD toplantısına ülkemizden hemen hemen tüm gastroenteroloji araştırma görevlileri, uzmanları olmak üzere çok geniş bir katılım sağlanmıştır. Karaciğer konusundaki yapılan yeni araştırmalardan, güncel gelişmelerden faydalanılmıştır. Bugüne kadar yapılan geri bildirimler oldukça memnuniyet vericidir. AASLD 2020 toplantı platformunun 16 Şubat 2021 tarihine kadar açık olacağını, istenildiği zaman tekrar girilebileceğini yeniden hatırlatmak isterim.  

AASLD TASL Digital Hepatology Connect Toplantısı

Karaciğer ve hastalıkları ile ilgilen herkesi, araştırmacıları, hekimlerimizi 15-16 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacak olan “AASLD TASL Digital Hepatology Connect” toplantısına katılımlarını bekliyoruz. Bildiri başvuru sayfası açılmıştır, özgün çalışmalarınızı, olgu bildirilerinizi bekliyoruz. Siz değerli üyelerimize başarılı ve verimli bir kongre geçirmenizi dilerim.  
Prof. Dr. Ramazan İdilman TKAD Yönetim Kurulu adına, Başkan